KWH onderzoek huurderstevredenheid

’thuis is in het bezit van het KWH Huurlabel. Dit is een landelijk keurmerk dat staat voor een hoog niveau van dienstverlening van woningcorporaties. Met het label meten én verbeteren we onze dienstverlening. 

KWH onderzoekt hoe tevreden u over ons bent. Fijn als u daaraan meewerkt
Een corporatie krijgt het keurmerk niet zomaar. Het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) onderzoekt verschillende onderdelen van onze dienstverlening. Hoe scoort ’thuis op klantvriendelijkheid? Hoe verloopt de klachtenafhandeling en hoe verloopt een reparatieverzoek? ’thuis heeft gekozen voor maandelijkse metingen. Nieuwe huurders, huurders die een reparatieverzoek hebben gemeld én willekeurige huurders ontvangen een vragenlijst of telefoontje.  

Het kan dus zijn dat KWH contact met u opneemt. Wij vinden het fijn als u even de tijd neemt om te laten weten hoe u onze dienstverlening ervaart. Dit zodat wij onze dienstverlening nog verder kunnen verbeteren. 

Deze metingen leveren cijfers op. Pas als op alle onderdelen het gemiddelde cijfer een 7.0 is, wordt het keurmerk gegeven.

Veel gevraagd over KWH onderzoek huurderstevredenheid

Wat is het verschil tussen het huurderspanel en een KWH onderzoek?

Algemeen

Wij vinden het belangrijk dat onze huurders tevreden zijn en daarom onderzoeken we regelmatig onze dienstverlening. Dit doen we op verschillende manieren. Via ons huurderspanel en via onderzoeken van KWH.

Het huurderspanel bestaat uit huurders die het leuk vinden om af en toe hun mening te geven. Wij vragen hen een paar keer per jaar om hun mening. Dit doen we meestal door het versturen van een vragenlijst per e-mail.

KWH is een organisatie die namens woningcorporaties onderzoeken onder huurders uitvoert. Dit doen ze steekproefsgewijs per e-mail en telefonisch. Dit wil zeggen dat ze elke maand een aantal huurders van ons vraagt naar de ervaringen met onze dienstverlening.

Voor het huurderspanel kunt u zich aanmelden, voor onderzoeken van het KWH niet. Wilt u zich aanmelden voor het huurderspanel? Dan kan dit via onze website op de pagina Huurderspanel.

Hoe komt KWH aan mijn gegevens?

Algemeen

Wij hebben uw naam en adresgegevens ter beschikking gesteld aan KWH voor onderzoek. Dit mag omdat het gaat om een eigen onderzoek. Dit is vastgelegd in de zogenaamde AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).  Zowel wij als KWH gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Uw gegevens worden alleen voor dit onderzoek gebruikt en uw antwoorden blijven anoniem. Alleen gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van het onderzoek mogen aan het onderzoeksbureau verstrekt worden.

Wanneer neemt KWH contact met mij op?

Algemeen

KWH onderzoekt doorlopend onze dienstverlening. Heeft u het afgelopen half jaar contact met ons opgenomen, bijvoorbeeld voor een reparatieverzoek, of u heeft een nieuwe woning? Dan is de kans groot dat u een telefoontje of e-mail krijgt voor het onderzoek.

Als u een e-mail ontvangt, dan is deze verzonden door DESAN. Dit is het onderzoeksbureau met wie KWH samenwerkt. U kunt ook telefonisch benaderd worden op maandag t/m vrijdag van 17:30 uur tot 21:30 uur en op zaterdag van 10:00 uur tot 15:00 uur. U bent uiteraard niet verplicht om mee te werken aan het onderzoek.

Ik wil geen KWH vragenlijsten meer ontvangen. Hoe kan ik me afmelden?

Algemeen

U kunt dit dan aan ons doorgeven. Wij zorgen ervoor dat u in de toekomst geen vragenlijst meer ontvangt.