Voorlopige woningaanbieding

Als u kandidaat bent voor een woning dan ontvangt u van ons een e-mail of sms-bericht. Hierin geven wij u informatie over de verdere gang van zaken. We vragen u dan ook om via Wooniezie aan te geven of u interesse heeft in de woning. Daarna nodigen wij u uit voor een intakegesprek of een groepsbezichtiging. 

Als u een woning accepteert via www.wooniezie.nl wordt u automatisch uitgeschreven als woningzoekende bij Wooniezie.

Veel gevraagd over Voorlopige woningaanbieding

Ik ben eerste kandidaat en ik heb mijn interesse in de woning via Wooniezie aangegeven. Hoe gaat het nu verder?

Algemeen

Nadat u uw interesse in de woning via www.wooniezie.nl heeft aangegeven, bellen wij u op. Wij plannen dan een intakegesprek met u in. Als u telefonisch niet bereikbaar bent, spreken wij een voicemailbericht in. Via e-mail doen wij u een voorstel voor een intakegesprek. Als u niet binnen 24 uur reageert op ons voorstel, gaan wij in gesprek met de volgende kandidaat.

Ik kom in aanmerking voor een woning. Hoe gaat het nu verder?

Algemeen

Als u kandidaat bent, ontvangt u van ons via e-mail en/of sms een bericht. Wij vragen u hierin om via www.wooniezie.nl aan te geven of u interesse heeft in de woning. Als u dat gedaan heeft en u heeft interesse, nodigen wij u uit voor een intakegesprek. In dit gesprek bespreken wij:

 • de woning en de omgeving van de woning;
 • wat u kunt overnemen van de vorige huurder;
 • uw persoonlijke gegevens;
 • het vervolgproces.

Als een kandidaat niet via e-mail of sms bereikbaar is, bellen wij de kandidaat.

Ik heb een intakegesprek bij u. Wat bespreken we en wat moet ik meenemen?

Algemeen

Tijdens het intakegesprek controleren wij uw gegevens. Zo weten we of u in aanmerking kunt komen voor de woning. We hebben de volgende gegevens nodig van u én uw eventuele partner:

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Uittreksel uit de Basisregistratie personen mèt adreshistorie. Dit kunt u aanvragen bij uw gemeente en mag niet ouder zijn dan drie maanden. U kunt ook via mijn.overheid.nl uw adreshistorie printen, met gebruik van uw DigiD.
 • De meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst. Deze is aan te vragen via mijn.overheid.nl met gebruik van uw DigiD. U kunt ook bellen naar de Belastingdienst 0800 0543.
 • Twee recente salarisstroken en/of uitkeringsspecificaties.
 • Een ingevulde verhuurderverklaring (als u nu of in de afgelopen vijf jaar een zelfstandige woonruimte huurt of huurde). Deze kunt u bij uw huidige of vorige verhuurder opvragen.
 • Bankafschrift waarop de storting van uw loon of uitkering te zien is.

Soms kan het nodig zijn dat we meer informatie nodig hebben, dan bespreken we dat. Als alles akkoord is bieden we u de woning aan en vertellen we u hoe het verder gaat.

Let op: zonder de inkomensverklaring van de Belastingdienst kan de woning niet aan u worden aangeboden en gaan wij door naar de volgende kandidaat.

Mag ik voor het intakegesprek eerst de woning bezichtigen?

Algemeen

Nee, u kunt de woning niet voor het intakegesprek bezichtigen. Tijdens het intakegesprek bekijken we eerst of u in aanmerking komt voor de woning. Komt u in aanmerking voor de woning dan mag u de woning gaan bezichtigen.

Hoe controleren jullie mijn inkomen als ik een voorlopige aanbieding heb?

Algemeen

Wij controleren uw inkomen via uw inkomensverklaring of definitieve aanslag van de Belastingdienst van afgelopen jaar. Ook kijken wij op uw loonstroken of uitkeringsspecificaties van de afgelopen 3 maanden.

Mag ik een woning weigeren?

Algemeen

U mag onbeperkt woningaanbiedingen weigeren onder de voorwaarde dat u altijd reageert op een woningaanbieding.

Geeft u 3 keer geen reactie op een woningaanbieding? Dan wordt uw inschrijving automatisch voor 3 maanden geblokkeerd. U kunt dan 3 maanden niet meer reageren op het woningaanbod. Ook kunnen woningcorporaties u geen woning aanbieden. Na 3 maanden verdwijnt de blokkade automatisch.

Ik heb een e-mail met een voorlopige aanbieding gekregen. Ik krijg mijn papieren niet op tijd in orde. Wat kan ik doen?

Algemeen

Bel ons op (040) 24 99 999. Wij kijken of er een mogelijkheid is om u uitstel te geven.

Ik heb een woning geaccepteerd, maar wil de woning toch niet huren. Wat nu?

Algemeen

Er zijn 2 situaties mogelijk:

 1. U tekent de huurovereenkomst niet. Dan moet u ons een vergoeding betalen omdat wij de woning voor u vrij hebben gehouden. De vergoeding bestaat uit maximaal één maand de netto huur van deze woning.
 2. U heeft de huurovereenkomst al ondertekend. Dan gelden de regels voor een huuropzegging. U verliest uw inschrijfduur. Weet u zeker dat u de woning toch niet wilt huren? Neemt u dan contact op met de verhuurmakelaar.

Hoe weet ik na een groepsbezichtiging wie de woning krijgt?

Algemeen

In Wooniezie kunt u zien op welke plaats u geëindigd bent en aan welke kandidaat de woning is aangeboden.

Ik heb na de bezichtiging van de woning toch geen interesse in de woning. Hoe kan ik dit aan jullie doorgeven?

Algemeen

U kunt dit ons via www.wooniezie.nl laten weten. Graag ontvangen we ook via e-mail het ingevulde acceptatie-/weigeringsformulier terug. U kunt hierop opschrijven waarom u geen interesse heeft in de woning.

Wat is een taakstelling met de gemeente?

Algemeen

Gemeenten verplichten woningcorporaties om jaarlijks een afgesproken aantal huurwoningen aan te bieden aan bijzondere doelgroepen. Het gaat dan om cliƫnten uit bepaalde zorginstellingen en om asielzoekers met een verblijfsdocument. Dit worden taakstellingen genoemd.

Ik heb een uitnodiging voor de groepsbezichtiging ontvangen maar ik kan helaas niet op dat tijdstip. Kan het tijdstip van de groepsbezichtiging aangepast worden?

Algemeen

Nee, dat kan niet.  Wel kunt u iemand anders toestemming geven die voor u naar de groepsbezichtiging komt. 

De toestemming mag bestaan uit een kort briefje waarop uw handtekening staat en de naam van uw vervanger.

Voor de groepsbezichtiging neemt uw vervanger de volgende papieren mee:

 • de toestemmingsbrief
 • kopie van uw legitimatiebewijs
 • legitimatiebewijs van de vervanger

Ik heb een uitnodiging voor een groepsbezichtiging. Welke papieren moet ik meenemen?

Algemeen

Tijdens de bezichtiging vragen wij u om uzelf te legitimeren. Neem daarom uw legitimatiebewijs mee. Wanneer u als eerste in aanmerking komt voor de woning én u heeft interesse in de woning dan moeten binnen 2 werkdagen na de bezichtiging de onderstaande documenten bij ons zijn. U moet de documenten uploaden in uw inschrijving bij Wooniezie. Mocht u dit echt niet lukken, laat het dan op tijd weten aan de verhuurmakelaar zodat u samen kunt kijken naar een oplossing.

Let op: zonder de Inkomensverklaring van de Belastingdienst kan de woning niet aan u worden aangeboden.

 • Uittreksel uit de Basisregistratie personen met adreshistorie. Dit kunt u aanvragen bij uw gemeente en mag niet ouder zijn dan drie maanden. U kunt ook via mijn.overheid.nl uw adreshistorie printen.
 • Inkomensgegevens van uzelf en uw eventuele partner, waaronder de meest recente Inkomensverklaring van de Belastingdienst. U kunt de inkomensverklaring aanvragen via mijn.overheid.nl of de Belastingtelefoon 0800-0543.
 • Uw 2 meest recente salarisstroken en/of uitkeringsspecificaties.
 • Een ingevulde verhuurderverklaring. Deze is alleen nodig wanneer u nu of in de afgelopen vijf jaar een zelfstandige woonruimte huurt/huurde. Deze kunt u bij uw huidige of vorige verhuurder opvragen.
 • Bankafschrift waarop de storting van uw salaris/uitkering te zien is.

Kan ik meer dan 1 woning tegelijk aangeboden krijgen?

Algemeen

U kunt voor 2 woningen tegelijk een aanbieding krijgen.