Inwoning

Een woning huurt u meestal voor een langere periode in uw leven. Het is goed mogelijk dat u alleen een woning bent gaan huren, maar dat u wilt gaan samenwonen. Of dat er een broer of kennis bij u komt wonen. 

Als u een woning huurt bij ’thuis en u wilt iemand bij u laten inwonen, moet u hiervoor toestemming aan ons vragen. Dat kan door te klikken op de groene knop 'Inwoning aanvragen', of door het Aanvraagformulier inwoning in te vullen en te sturen naar Woonstichting 'thuis, Postbus 787, 5600 AT in Eindhoven. Als wij alle nodige documenten hebben ontvangen, beoordelen wij uw aanvraag.

Veel gevraagd over Inwoning

Willen jullie het weten als er iemand tijdelijk bij mij komt inwonen?

Algemeen

Ja, wij willen dat graag weten. U kunt toestemming voor inwoning aan ons vragen door te klikken op de groene knop 'Inwoning aanvragen'. U mag ook het Aanvraagformulier inwoning uitprinten, invullen en sturen naar Woonstichting 'thuis, Postbus 787, 5600 AT in Eindhoven, of mailen naar info@mijn-thuis.nl. Als wij alle nodige documenten hebben ontvangen, beoordelen wij uw aanvraag.

De persoon die bij u komt inwonen, heeft geen recht op de huurovereenkomst. U blijft als hoofdhuurder verantwoordelijk voor uw woning en wat er in de woning gebeurt. In het formulier leest u wat wij verder nodig hebben om uw aanvraag in behandeling te nemen. Als er geen bezwaren zijn, krijgt u een brief of e-mail waarin wij u toestemming geven voor inwoning.

Ik verleen mantelzorg en ga tijdelijk inwonen bij een huurder van jullie, willen jullie dit weten?

Algemeen

Ja, u heeft van ons toestemming nodig voor inwoning. U kunt toestemming aan ons vragen door te klikken op de groene knop 'Inwoning aanvragen'. U mag ook het Aanvraagformulier inwoning uitprinten, invullen en sturen naar Woonstichting 'thuis, Postbus 787, 5600 AT in Eindhoven, of mailen naar info@mijn-thuis.nl.

Is alles goed? Dan ontvangt u van ons een brief of e-mail waarin wij u toestemming geven voor inwoning. U wordt dan een inwoner en geen medecontractant.

Ik heb toestemming voor inwoning van jullie. Kan ik huurder worden als de hoofbewoner vertrekt of overlijdt?

Algemeen

Nee, u heeft als inwonende geen recht om in de woning te blijven.

De persoon die bij mij woont, vertrekt uit de woning. Willen jullie dat weten?

Algemeen

Ja, wij ontvangen daarover graag bericht via e-mail of brief. Meld het adres, de naam van de persoon die vertrekt en de vertrekdatum in de brief of e-mail.

Krijg ik nog huurtoeslag als er iemand bij mij komt inwonen?

Algemeen

De hoogte van uw huurtoeslag hangt af van uw situatie, zoals uw inkomen en de samenstelling van het huishouden. Als daar iets in verandert, kan dat gevolgen hebben voor uw toeslag. Gaat u samenwonen of laat u iemand inwonen? Neem dan contact op met de Belastingdienst op telefoonnummer 0800 0543 of kijk op www.belastingdienst.nl/toeslagen.

Wat is het verschil tussen inwoning en medehuurderschap?

Algemeen

In het huurcontract staat wie de huurder van de woning is. De huurder is verantwoordelijk voor het naleven van de regels uit de huurovereenkomst. De persoon die bij u inwoont heeft niet automatisch dezelfde rechten en plichten als u. Als u de huur opzegt heeft de inwoner geen recht op voortzetting van de huurovereenkomst. Bij medehuurderschap is dat wel het geval.