Jaarlijkse huuraanpassing

De huren vanaf 1 juli 2021

De overheid heeft besloten om dit jaar de huren van sociale huurwoningen te bevriezen. Bij ’thuis bevriezen we niet alleen de huren, maar verlagen we ze ook tot de streefhuur. De streefhuur is de huurprijs die past bij de kwaliteit van de woning. 

We bevriezen en verlagen de huren van onze sociale en vrije sector woningen. Huurders die nu de streefhuur of minder dan de streefhuur betalen, krijgen een bevriezing van de huur. Huurders die meer dan de streefhuur betalen, krijgen een verlaging van de huur. We volgen hierbij het advies van de Huurdersraad ’thuis. 

De huurprijzen passen we per 1 juli aan. Dat is net zoals andere jaren. U ontvangt voor 1 mei een brief. Daarin staat de huurprijs per 1 juli 2021 en alle informatie die voor u belangrijk is om te weten.

Het zijn nog steeds onzekere tijden

Daarom doet ’thuis naast de huurbevriezing vanuit de overheid nog wat extra’s. Zo willen we al onze huurders een financieel steuntje in de rug te geven. 

Daarnaast leveren we maatwerk als u in financiële problemen komt. Dat kan zijn door corona of door iets anders. U kunt dan contact met ons opnemen. Onze medewerkers van de afdeling Huurincasso zijn er om mee te denken. Zij bekijken samen met u wat er mogelijk en nodig is. Met als doel een betalingsachterstand te voorkomen of op te lossen. 

Wij zetten ons ook nu maximaal in om ervoor te zorgen dat niemand zijn woning uit hoeft in deze onzekere tijd. De medewerkers van de afdeling Huurincasso zijn op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer (040) 24 99 999.

Veel gevraagd over Jaarlijkse huuraanpassing

Ik huur een sociale woning, een kamer, woonwagen of standplaats bij ’thuis. Wat gebeurt er met mijn huur per 1 juli 2021?

Algemeen

Dan wordt uw huur bevroren of verlaagd. Huurders met een netto huurprijs boven de streefhuur krijgen een huurverlaging tot aan de streefhuur. Huurders met een netto huurprijs onder of gelijk aan de streefhuur krijgen een bevriezing van de huur. De netto huur is de kale huur. Dit is het bedrag dat u betaalt zonder service- en/of andere kosten.

Ik huur een vrije sector woning bij ’thuis. Wat gebeurt er met mijn huur per 1 juli 2021?

Algemeen

Dan wordt uw huur bevroren of verlaagd. Huurders met een netto huurprijs boven de streefhuur krijgen een huurverlaging tot aan de streefhuur. Huurders met een netto huurprijs onder of gelijk aan de streefhuur krijgen een bevriezing van de huur. De netto huur is de kale huur. Dit is het bedrag dat u betaalt zonder service- en/of andere kosten.

Wat is een streefhuur?

Algemeen

Een streefhuur is de huurprijs die past bij de kwaliteit van de woning. Om de kwaliteit van een woning te bepalen gebruiken we de woningwaardering. De woningwaardering is een puntensysteem om de wettelijke maximale huur van een woning te bepalen. U kunt deze bij ’thuis opvragen.

De streefhuur ligt altijd ruim onder de maximale huurprijs die wij wettelijk mogen vragen. De streefhuur passen we elk jaar aan.  

Wat kan ik doen als de woningwaardering volgens mij niet klopt?

Algemeen

Neem contact op met ’thuis als u fouten ontdekt in de woningwaardering. Wij controleren dan de woningwaardeling. Klopt deze niet, dan passen wij die aan. 

U kunt ook de woningwaardering zelf controleren met de Huurprijscheck van de Huurcommissie. Kijk op de website van de Huurcommissie www.huurcommissie.nl voor meer informatie.

Wanneer ontvang ik bericht over de huur per 1 juli 2021?

Algemeen

Voor 1 mei krijgen al onze huurders een brief van ons. Daarin staat de netto huurprijs vanaf 1 juli 2021 en alle informatie die verder belangrijk is om te weten. 

Let op: Als u ook service- en/of andere kosten betaalt, kan het zijn dat deze vanaf 1 juli 2021 veranderen. Heeft u nog geen afrekening van deze kosten ontvangen, dan krijgt u die nog  vóór 1 juli. In die afrekening staat dan de totale huur die u per 1 juli gaat betalen.

Wanneer voeren jullie de jaarlijkse huuraanpassing door?

Algemeen

De jaarlijkse huuraanpassing gaat in op 1 juli 2021.

Wanneer wordt mijn huurtoeslag aangepast en uitbetaald i.v.m. de nieuwe huur?

Algemeen

Woonstichting ’thuis geeft de nieuwe huurprijzen door aan de Belastingdienst. U ziet de nieuwe huur dan op de Website van de belastingdienst / Mijn toeslagen.

De Belastingdienst past uw toeslag nog niet direct aan. Dat doen ze pas na afloop van 2021. Uw maandelijkse voorschot blijft dus hetzelfde. Als u daardoor te weinig toeslag heeft gekregen, dan betaalt de Belastingdienst die later nog uit.  

Als u al eerder de aangepaste huurtoeslag wenst te ontvangen dan moet u zelf uw nieuwe huur doorgeven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst past het uit te betalen bedrag aan als zij uw wijziging heeft ontvangen. U kunt uw nieuwe huur doorgeven wanneer u deze weet. Dat kan al als de nieuwe huur nog niet is ingegaan. U moet dan opletten dat u de juiste datum invult als ingangsdatum. Voor de huuraanpassing is dat dus per 1 juli.

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst bij

De hoogte van mijn huur verandert

Let op! Bewaar de brief met de nieuwe huur per 1 juli 2021 goed. Het kan zijn dat de Belastingdienst de nieuwe huurprijs wil controleren bij u (de huurder). Dit kunt u dan laten zien met deze brief.

Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?

Algemeen

De inkomensgrenzen voor huurtoeslag zijn vanaf 1 januari 2020 hoger geworden. Het kan zijn dat u nu wél recht heeft op huurtoeslag, ook al kwam u daar eerder niet voor in aanmerking. Op de website www.belastingdienst.nl/toeslagen kunt u een proefberekening maken. Via ‘Mijn toeslagen’ dient u een aanvraag voor huurtoeslag in. 

Voor meer informatie over huurtoeslag kunt u bellen naar de Belastingdienst via telefoonnummer 0800 0543.