Jaarlijkse huuraanpassing

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan. Onze huurders ontvangen altijd voor 1 mei een brief van ons met de nieuwe huurprijs. In deze brief staat alle informatie die voor u belangrijk is om te weten.

 De huren vanaf 1 juli 2023

Voor het aanpassen van de huurprijzen van onze sociale- en vrije sector woningen werken we bij ’thuis met een streefhuur. Dat is de huurprijs die past bij de kwaliteit van de woning.

Huurders die nu minder dan de streefhuur betalen, krijgen een huurverhoging van maximaal 3,1% tot aan de streefhuur. 3,1% is de maximale huurverhoging die we dit jaar doorvoeren. Betaalt u al de streefhuur? Dan blijft voor u de huurprijs dit jaar gelijk. Betaalt u meer dan de streefhuur dan daalt uw huurprijs tot het niveau van de streefhuur.

Daarnaast is er ook een wettelijke huurverlaging waar u misschien recht op heeft. De overheid heeft besloten dat een deel van de huurders van een sociale huurwoning een verlaging van de huur kan krijgen. Het gaat om huurders die aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 • U huurt een woning met een kale huurprijs boven € 575,03 per maand en
 • Uw bruto huishoudinkomen per jaar is maximaal:
  • Alleenstaanden € 23.250
  • Alleenstaanden met AOW € 24.600
  • Meerpersoonshuishoudens € 30.270
  • Bij 2 of meer personen waarvan minstens 1 met AOW: € 32.730 bruto per jaar

Wij krijgen daarvoor informatie van de Belastingdienst. Dat is informatie van 2021. De huurders die voor deze huurverlaging in aanmerking komen krijgen daarover een brief. Het kan zijn dat uw situatie inmiddels gewijzigd is en ook u in aanmerking komt voor een huurverlaging, maar waarvan wij dat nog niet weten. Geldt dat ook voor u? Neem dan contact op met ons.

Heeft u moeite om rond te komen? 

Dat begrijpen wij. Het is niet altijd makkelijk. Helemaal met de hoge energiekosten en stijgende prijzen in de winkels. Laat het ons weten! Wij kijken graag met u mee en wijzen u bijvoorbeeld op financiële regelingen. ’thuis heeft ook een fonds als bestaande regelingen niet voldoende zijn. Neem contact met ons op om te kijken of u in aanmerking komt. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur via (040) 24 99 999.

Veel gevraagd over Jaarlijkse huuraanpassing

Ik huur een sociale woning, woonwagen of standplaats bij ’thuis. Wat gebeurt er met mijn huur per 1 juli 2023?

Algemeen

Dat is afhankelijk van de streefhuur van uw woning. Huurders, die nu minder dan de streefhuur betalen, krijgen een huurverhoging van maximaal 3,1% tot aan de streefhuur.

Betaalt u al de streefhuur? Dan blijft de huurprijs gelijk.

Betaalt u meer dan de streefhuur? Dan daalt de huurprijs. Of komt u in aanmerking voor de wettelijke huurverlaging? Ook dan daalt de huurprijs.

Ik huur een kamer bij ’thuis. Wat gebeurt er met mijn huur per 1 juli 2023?

Algemeen

De huur van een kamer verhogen we per 1 juli 2023 met 3,1%.

Ik huur een vrije sector woning bij ’thuis. Wat gebeurt er met mijn huur per 1 juli 2023?

Algemeen

Dat is afhankelijk van de streefhuur van uw woning. Huurders, die nu minder dan de streefhuur betalen, krijgen een huurverhoging van maximaal 3,1% tot aan de streefhuur.

Betaalt u al de streefhuur? Dan blijft de huurprijs gelijk.

Betaalt u meer dan de streefhuur? Dan daalt de huurprijs. 

Wat is een streefhuur?

Algemeen

Een streefhuur is de huurprijs die past bij de kwaliteit van de woning. Om de kwaliteit van een woning te bepalen, gebruiken we de woningwaardering. De woningwaardering is een puntensysteem om de wettelijke maximale huur van een woning te bepalen.

U kunt deze bij ’thuis opvragen. De streefhuur ligt altijd ruim onder de maximale huurprijs die wij wettelijk mogen vragen. De streefhuur passen we elk jaar aan.  

Wanneer ontvang ik bericht over de huur per 1 juli 2023 en wanneer voeren jullie deze huuraanpassing door?

Algemeen

Voor 1 mei krijgen al onze huurders een brief van ons. Daarin staat de huurprijs vanaf 1 juli 2023 en alle informatie die verder belangrijk is om te weten. 

Let op: als u ook service- en/of andere kosten betaalt, kan het zijn dat deze vanaf 1 juli 2023 veranderen. Heeft u nog geen afrekening van deze kosten ontvangen, dan krijgt u die nog vóór 1 juli. In die afrekening staat dan de totale huur (kale huur + service- en warmtekosten) die u per 1 juli gaat betalen.

De jaarlijkse huuraanpassing gaat in op 1 juli 2023.

Wanneer wordt mijn huurtoeslag aangepast en uitbetaald in verband met de nieuwe huur?

Algemeen

’thuis geeft de nieuwe huurprijzen door aan de Belastingdienst. U ziet de nieuwe huur dan op de Website van de belastingdienst / Mijn toeslagen.

De Belastingdienst past uw toeslag nog niet direct aan. Dat doen ze pas na afloop van 2023. Uw maandelijkse voorschot blijft dus hetzelfde. Als u daardoor te weinig toeslag heeft gekregen, dan betaalt de Belastingdienst die later nog uit.  

Als u de aangepaste huurtoeslag eerder wilt ontvangen, dan moet u zelf uw nieuwe huur doorgeven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst past het uit te betalen bedrag aan als zij uw wijziging heeft ontvangen. U kunt uw nieuwe huur doorgeven wanneer u deze weet. Dat kan al als de nieuwe huur nog niet is ingegaan. U moet dan opletten dat u de juiste datum invult als ingangsdatum. Voor de jaarlijkse huuraanpassing is dat dus per 1 juli 2023.

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst bij 'De hoogte van mijn huur verandert'.

Let op! Bewaar de brief met de nieuwe huur per 1 juli 2023 goed. Het kan zijn dat de Belastingdienst de nieuwe huurprijs wil controleren bij u. Dit kunt u dan laten zien met deze brief.

Tip: Als u een behoorlijke huurverlaging krijgt, dan is het sterk aan te raden om zelf direct uw nieuwe huurprijs door te geven aan de Belastingdienst. Zo voorkomt u dat u een lange periode te veel huurtoeslag ontvangt en dit weer terug moet betalen aan de Belastingdienst.

Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?

Algemeen

De inkomensgrenzen voor huurtoeslag worden jaarlijks aangepast. Het kan zijn dat u nu wél recht heeft op huurtoeslag, ook al kwam u daar eerder niet voor in aanmerking. Op de website www.belastingdienst.nl/toeslagen kunt u een proefberekening maken. Via ‘Mijn toeslagen’ dient u een aanvraag voor huurtoeslag in. 

Voor meer informatie over huurtoeslag kunt u bellen naar de Belastingdienst via telefoonnummer 0800 0543.

Heb ik recht op de wettelijke huurverlaging per 1 juli 2024?

Algemeen

U heeft recht op de wettelijke huurverlaging per 1 juli 2024 als uw (kale) huur hoger is dan € 577,91 per maand en als u een ‘laag’ inkomen heeft. Ook moet u een zelfstandige woning of woonwagen huren en een sociaal huurcontract hebben én op 1 maart 2023 ingeschreven staan in de woning waarvan de huur moet worden verlaagd.

Voorwaarden inkomen zijn: 

 • Bij 1 persoon: € 12.420,- per jaar.
 • Bij 1 persoon met AOW: € 13.215,- per jaar.
 • Bij 2 of meer personen: € 16.185,- per jaar.
 • Bij 2 of meer personen waarvan minstens 1 met AOW: € 17.575 per jaar.

Het inkomen van inwonende kinderen onder de 27 jaar telt niet mee!!

Huurders die de huurverlaging niet automatisch hebben gekregen kunnen zelf een aanvraag doen als hun inkomen op dit moment wel in aanmerking komt. U kunt contact opnemen met ’thuis

’thuis ziet niet hoe hoog het inkomen van iemand is. De Belastingdienst geeft alleen een “L” terug bij de huurders die in aanmerking komen.  

Let op: als u een huurverlaging krijgt dan is het belangrijk dat u zelf alvast uw nieuwe lagere huur doorgeeft aan de Belastingdienst in verband met toeslagen. Doet u dit niet dan krijgt u een lange periode teveel huurtoeslag (gebaseerd op de oude hogere huur) en moet u dit later terugbetalen.

’thuis geeft de nieuwe huurprijs ook door aan de Belastingdienst maar de Belastingdienst past daar niet direct de toeslag op aan. Dit gebeurt pas achteraf. Als u de wijziging zelf doorgeeft dan past de Belastingdienst het voorschot per maand wel direct daarop aan. 

Hoe kan ik een bezwaar indienen tegen de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Bent u het niet eens met de huurverhoging?
In een aantal gevallen kunt u bezwaar maken. Kijk voor meer informatie op de website van de Huurcommissie.

Voor het indienen van een bezwaar kunt u:

 • Het bezwaarschriftformulier van de Huurcommissie gebruiken. Dit vindt u op www.huurcommissie.nl;
 • Een brief schrijven waarin u aangeeft waarom u het niet eens bent met de huurverhoging.

Uw bezwaarschrift moet u vóór 1 juli 2023 indienen bij ’thuis.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging heeft geen zin als:

 • U vindt dat uw woning niet goed wordt onderhouden;
 • Uw inkomen is gedaald;
 • U overlast ervaart.

In deze gevallen kunt u uiteraard wel bij ’thuis terecht.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met ons
Dat kan op werkdagen tussen 9.00 uur - 17.00 uur via telefoonnummer (040) 24 99 999.
Ook kunt een e-mail sturen naar info@mijn-thuis.nl.

Ik kom niet in aanmerking voor de wettelijke huurverlaging maar ik heb inmiddels wel een laag inkomen?

Algemeen

Het kan zijn dat u op basis van het inkomen in 2021 niet in aanmerking komt voor de wettelijke huurverlaging, maar dat u daar  nu op basis van uw huidige inkomen wel voor in aanmerking komt. Dan kunt u contact met ons opnemen. Wij kijken na of u inderdaad in aanmerking komt voor de huurverlaging en passen dit alsnog toe. U kunt hiervoor bij ons terecht tot en met 30 december 2024.