Medehuurderschap

U bent medehuurder als u op de huurovereenkomst staat

Staat u nog niet op de huurovereenkomst, maar bent u wel getrouwd met, of geregistreerd partner van de hoofdhuurder? Dan bent u volgens het recht medehuurder. Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder.

Om u toe te kunnen voegen aan het contract hebben wij een aantal documenten nodig. Stuurt u ons hiervan een bewijs toe? Dat kunt u doen door te klikken op de groene knop 'Medehuurderschap aanvragen'. U kunt ook het Aanvraagformulier medehuurderschap uitprinten, invullen en samen met de gevraagde documenten naar ons toesturen.

Staat uw naam niet op het huurcontract maar woont u al meer dan 2 jaar samen?
En heeft u een duurzaam gemeenschappelijke huishouding maar bent u niet getrouwd of geen geregistreerd partner? Dan kan de huurder medehuurderschap voor u aanvragen. Dat kan door te klikken op de groene knop 'Medehuurderschap aanvragen', of door het Aanvraagformulier medehuurderschap uit te printen, in te vullen en samen met de gevraagde documenten te sturen naar Woonstichting 'thuis, Postbus 787, 5600 AT in Eindhoven.

Als wij alle nodige documenten hebben ontvangen, beoordelen wij uw aanvraag.

Belangrijk is dat er vanuit de woning de afgelopen 6 maanden geen overlast is veroorzaakt en er mag geen huurachterstand zijn.

Veel gevraagd over Medehuurderschap

Onze huurovereenkomst staat op twee namen, één van ons gaat vertrekken. Wat moet ik doen en hoe gaat het verder?

Algemeen

Bij een geregistreerd partnerschap en bij een huwelijk heeft u volgens de wet beide recht op de woning.

Als u er samen niet uitkomt wie er in de woning kan blijven wonen, dan kunt u dit voorleggen aan de kantonrechter. Komt u er voor de uitspraak van de rechter samen al uit? Dan kunt u of uw partner de huur al eerder opzeggen.

Als u heeft afgesproken wie in de woning blijft wonen, dan is het belangrijk dat u dit ons laat weten. Dit doet u door te klikken op de groene knop 'Huur opzeggen'. Nadat u bent ingelogd kiest u voor de knop 'Huuropzegging door één van de huurders'.

U ontvangt binnen 2 werkdagen een e-mail met de akkoordverklaringen die u digitaal kunt ondertekenen (via ValidSign).

Als wij de getekende akkoordverklaring van de vertrekkende huurder niet ontvangen, blijft deze mede aansprakelijk voor de woning. Na ontvangst van de getekende akkoordverklaringen zetten we het contract op naam van de blijvende huurder. U ontvangt hier beide een bevestiging van.

Wat is het verschil tussen inwoning en medehuurderschap?

Algemeen

In het huurcontract staat wie de huurder van de woning is. De huurder is verantwoordelijk voor het naleven van de regels uit de huurovereenkomst. De persoon die bij u inwoont heeft niet automatisch dezelfde rechten en plichten als u. Als u de huur opzegt heeft de inwoner geen recht op voortzetting van de huurovereenkomst. Bij medehuurderschap is dat wel het geval.

Wanneer kan ik medehuurderschap aanvragen?

Algemeen

Voor het aanvragen van medehuurderschap gelden de volgende regels:

  • De inwonende persoon woont al 2 jaar met u samen en u kunt aantonen dat u een duurzame gemeenschappelijke huishouding met hem of haar heeft.
  • U vraagt voor deze persoon medehuurderschap aan om de duurzaam gemeenschappelijke huishouding voort te zetten in de toekomst. Het is beslist niet de bedoeling dat de nu inwonende persoon op korte termijn alleen huurder van de woning wordt.

U kunt medehuurderschap aanvragen door te klikken op de groene knop 'Medehuurderschap aanvragen'. U kunt ook het Aanvraagformulier medehuurderschap uitprinten, invullen en samen met de op het aanvraagformulier gevraagde documenten sturen naar Woonstichting 'thuis, Postbus 787, 5600 AT in Eindhoven, of mailen naar info@mijn-thuis.nl. Als wij alle gevraagde documenten hebben ontvangen, beoordelen wij uw aanvraag.

Wat is een duurzame gemeenschappelijke huishouding?

Algemeen

Als u een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert met de huurder, dan woont u daadwerkelijk samen met de huurder in de woning en deelt u de kosten van de huishouding. U en de huurder hebben de wens om voor altijd samen te wonen. Ook bent u allebei bij de gemeente ingeschreven op uw adres gedurende deze periode.

Kan ik als mantelzorger medehuurder worden?

Algemeen

U kunt medehuurder worden als u minimaal 2 jaar samen ingeschreven staat bij de gemeente op het adres van de huurovereenkomst. Daarnaast vragen wij u te bewijzen, dat u samen een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft. Dit betekent dat uw relatie voor langere duur is. En dat u samen de kosten voor uw huishouden betaalt. Ook willen wij graag weten welke taken u als mantelzorger uitvoert. Dit moet blijken uit documenten.

Voldoet u aan deze voorwaarden? De huurder kan dan medehuurderschap voor u aanvragen door te klikken op de groene knop 'Medehuurderschap aanvragen'. U mag ook het Aanvraagformulier medehuurderschap uitprinten, invullen en sturen naar Woonstichting 'thuis, Postbus 787, 5600 AT in Eindhoven, of mailen naar info@mijn-thuis.nl. Voldoet u niet aan deze voorwaarden? U krijgt mogelijk wel toestemming voor inwoning.

Kan mijn kind medehuurder worden?

Algemeen

Kinderen die bij hun ouders inwonen, kunnen volgens het huurrecht eigenlijk geen medehuurder worden. Omdat kinderen op een bepaald moment uit huis gaan is de gezinssituatie niet voor langere tijd. U voert dan dus geen gemeenschappelijk duurzaam huishouden.

Er is 1 uitzondering. Als het kind 35 jaar of ouder is en al zijn hele leven bij zijn of haar ouder(s) inwoont en hier ook wil blijven wonen. Geldt deze uitzondering voor u? Vraag dan medehuurderschap aan voor uw kind door te klikken op de groene knop 'Medehuurderschap aanvragen'. U mag ook het Aanvraagformulier medehuurderschap uitprinten, invullen en sturen naar Woonstichting 'thuis, Postbus 787, 5600 AT in Eindhoven, of mailen naar info@mijn-thuis.nl. Als wij alle nodige documenten hebben ontvangen, beoordelen wij uw aanvraag.

Mijn partner en ik staan samen op de huurovereenkomst. Mijn partner vertrekt en ik wil hoofdhuurder worden, maar we hebben huurachterstand. Wat nu?

Algemeen

De huurachterstand moet u eerst samen afbetalen. Daarna zegt u gedeeltelijk de huur op via de groene knop 'Huur opzeggen'. De opzegtermijn is minimaal een maand.

Toetsen jullie ons inkomen opnieuw bij een aanvraag voor medehuurderschap?

Algemeen

Medehuurderschap is geen nieuwe verhuring volgens de wetgeving. Daarom mag het toetsingsinkomen van beide huurders hoger of lager zijn dan de wettelijke grens en wordt er niet opnieuw getoetst.

Mijn partner en ik zijn getrouwd of hebben een geregistreerd partnerschap. Ben ik dan automatisch medehuurder?

Algemeen

Staat u nog niet op de huurovereenkomst, maar bent u wel getrouwd met, of geregistreerd partner van de hoofdhuurder? Dan bent u volgens het recht medehuurder. Wij hebben hiervoor een aantal documenten nodig om u toe te kunnen voegen aan het contract. Stuurt u ons hiervan een bewijs toe? Dat kunt u doen door te klikken op de groene knop 'Medehuurderschap aanvragen'. U kunt ook het Aanvraagformulier medehuurderschap uitprinten, invullen en samen met de gevraagde documenten naar ons toesturen. Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder.