Medehuurderschap

U bent medehuurder als u op de huurovereenkomst staat

Staat u nog niet op de huurovereenkomst, maar bent u wel getrouwd met, of geregistreerd partner van de hoofdhuurder? Dan bent u van rechtswege medehuurder. Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder.

Om u toe te kunnen voegen aan het contract hebben wij een aantal documenten nodig. Stuurt u ons hiervan een bewijs toe? Dat kunt u doen door te klikken op de groene knop 'Medehuurderschap aanvragen'. U kunt ook het Aanvraagformulier medehuurderschap uitprinten, invullen en samen met de gevraagde documenten naar ons toesturen.

Staat uw naam niet op het huurcontract maar woont u al meer dan 2 jaar samen?

En heeft u een duurzaam gemeenschappelijke huishouding maar bent u niet getrouwd of geen geregistreerd partner? Dan kan de huurder medehuurderschap voor u aanvragen. Dat kan door te klikken op de groene knop 'Medehuurderschap aanvragen', of door het Aanvraagformulier medehuurderschap uit te printen, in te vullen en samen met de gevraagde documenten te sturen naar Woonstichting 'thuis, Postbus 787, 5600 AT in Eindhoven.

Als wij alle nodige documenten hebben ontvangen, beoordelen wij uw aanvraag.

Belangrijk is dat er vanuit de woning de afgelopen 6 maanden geen overlast is veroorzaakt en er mag geen huurachterstand zijn.

Veel gevraagd over Medehuurderschap

Mijn partner en ik zijn getrouwd of hebben een geregistreerd partnerschap. Ben ik dan automatisch medehuurder?

Staat u nog niet op de huurovereenkomst, maar bent u wel getrouwd met, of geregistreerd partner van de hoofdhuurder? Dan bent u van rechtswege medehuurder. Wij hebben hiervoor een aantal documenten nodig om u toe te kunnen voegen aan het contract. Stuurt u ons hiervan een bewijs toe? Dat kunt u doen door te klikken op de groene knop 'Medehuurderschap aanvragen'. U kunt ook het Aanvraagformulier medehuurderschap uitprinten, invullen en samen met de gevraagde documenten naar ons toesturen. Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder.

Toetsen jullie ons inkomen opnieuw bij een aanvraag voor medehuurderschap?

Medehuurderschap is geen nieuwe verhuring volgens de wetgeving. Daarom mag het toetsingsinkomen van beide huurders hoger of lager zijn dan de wettelijke grens en wordt er niet opnieuw getoetst.

Mijn partner en ik staan samen op de huurovereenkomst. Mijn partner vertrekt en ik wil hoofdhuurder worden, maar we hebben huurachterstand. Wat nu?

De huurachterstand moet u eerst samen afbetalen. Daarna zegt u gedeeltelijk de huur op via de groene knop 'Huur opzeggen'. De opzegtermijn is minimaal een maand.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar en mijn ex-partner wil de woning verlaten. We hebben een huurovereenkomst op naam van mijn ex-partner en ik wil in de woning blijven. Wat kan ik doen?

Wij kunnen de huurovereenkomst op uw naam zetten als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Heeft u dit, maar bent u nog geen medehuurder? Laat uw ex-partner dit dan eerst aanvragen door te klikken op de groene knop 'Medehuurderschap aanvragen'. U mag ook het Aanvraagformulier medehuurderschap uitprinten, invullen en sturen naar Woonstichting 'thuis, Postbus 787, 5600 AT in Eindhoven, of mailen naar info@mijn-thuis.nl.

Bent u niet gehuwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan stellen wij als voorwaarde dat u minimaal 2 jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding voerde. Uw ex-partner kan dan voor u medehuurderschap aanvragen.

Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan moet uw ex-partner de huur opzeggen en kunt u niet in de woning blijven wonen.

Voldoet u wel aan de voorwaarden? Dan kan uw ex-partner de gedeeltelijke huuropzegging insturen via de groene knop 'Huur opzeggen'.

Kan mijn kind medehuurder worden?

Kinderen die bij hun ouders inwonen, kunnen volgens het huurrecht eigenlijk geen medehuurder worden. Omdat kinderen op een bepaald moment uit huis gaan is de gezinssituatie niet voor langere tijd. U voert dan dus geen gemeenschappelijk duurzaam huishouden.

Er is 1 uitzondering. Als het kind 35 jaar of ouder is en al zijn hele leven bij zijn of haar ouder(s) inwoont en hier ook wil blijven wonen. Geldt deze uitzondering voor u? Vraag dan medehuurderschap aan voor uw kind door te klikken op de groene knop 'Medehuurderschap aanvragen'. U mag ook het Aanvraagformulier medehuurderschap uitprinten, invullen en sturen naar Woonstichting 'thuis, Postbus 787, 5600 AT in Eindhoven, of mailen naar info@mijn-thuis.nl. Als wij alle nodige documenten hebben ontvangen, beoordelen wij uw aanvraag.

Kan ik als mantelzorger medehuurder worden?

U kunt medehuurder worden als u minimaal 2 jaar samen ingeschreven staat bij de gemeente op het adres van de huurovereenkomst. Daarnaast vragen wij u te bewijzen, dat u samen een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft. Dit betekent dat uw relatie voor langere duur is. En dat u samen de kosten voor uw huishouden betaalt. Ook willen wij graag weten welke taken u als mantelzorger uitvoert. Dit moet blijken uit documenten.

Voldoet u aan deze voorwaarden? De huurder kan dan medehuurderschap voor u aanvragen door te klikken op de groene knop 'Medehuurderschap aanvragen'. U mag ook het Aanvraagformulier medehuurderschap uitprinten, invullen en sturen naar Woonstichting 'thuis, Postbus 787, 5600 AT in Eindhoven, of mailen naar info@mijn-thuis.nl. Voldoet u niet aan deze voorwaarden? U krijgt mogelijk wel toestemming voor inwoning.

Wat is een duurzame gemeenschappelijke huishouding?

Als u een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert met de huurder, dan woont u daadwerkelijk samen met de huurder in de woning en deelt u de kosten van de huishouding. U en de huurder hebben de wens om voor altijd samen te wonen. Ook bent u allebei bij de gemeente ingeschreven op uw adres gedurende deze periode.

Wanneer kan ik medehuurderschap aanvragen?

Voor het aanvragen van medehuurderschap gelden de volgende regels:

  • De inwonende persoon woont al 2 jaar met u samen en u kunt aantonen dat u een duurzame gemeenschappelijke huishouding met hem of haar heeft.
  • U vraagt voor deze persoon medehuurderschap aan om de duurzaam gemeenschappelijke huishouding voort te zetten in de toekomst. Het is beslist niet de bedoeling dat de nu inwonende persoon op korte termijn alleen huurder van de woning wordt.

U kunt medehuurderschap aanvragen door te klikken op de groene knop 'Medehuurderschap aanvragen'. U kunt ook het Aanvraagformulier medehuurderschap uitprinten, invullen en sturen naar Woonstichting 'thuis, Postbus 787, 5600 AT in Eindhoven, of mailen naar info@mijn-thuis.nl. Als wij alle gevraagde documenten hebben ontvangen, beoordelen wij uw aanvraag.

Wat is het verschil tussen inwoning en medehuurderschap?

In het huurcontract staat wie de huurder van de woning is. De huurder is verantwoordelijk voor het naleven van de regels uit de huurovereenkomst. De persoon die bij u inwoont heeft niet automatisch dezelfde rechten en plichten als u. Als u de huur opzegt heeft de inwoner geen recht op voortzetting van de huurovereenkomst. Bij medehuurderschap is dat wel het geval.