Huurbetaling

Als u een woning van ons huurt moet u maandelijks de huur betalen. U betaalt de huur vooruit. Dit betekent dat wij de huur vóór of op de eerste dag van de maand willen ontvangen. U kunt de huur op de volgende manieren betalen:

  • met automatische incasso;
  • met PIN in één van onze woonwinkels;
  • met iDEAL, via de link die u ontvangt in een e-mail verstuurd via Postex;
  • met iDEAL, via het invoeren van de PTX-code op www.mijn-thuis.nl/post. U vindt de PTX-code op de voorpagina van uw brief.

Stelt u zelf een maandelijkse betaalopdracht in? Vergeet dan niet het bedrag aan te passen als uw huur verandert.

Veel gevraagd over Huurbetaling

Hoe vraag ik een huurspecificatie aan?

Algemeen

U kunt een huurspecificatie aanvragen via de groene knop ‘Huurspecificatie aanvragen’. Wij sturen u de huurspecificatie via e-mail. Is het e-mailadres anders dan het e-mailadres dat wij van u geregistreerd hebben,  dan sturen wij de huurspecificatie per brief naar het correspondentieadres.

Wilt u alleen de bedragen uit de huurspecificatie weten? Deze vindt u onder ‘Contracten’ als u bent ingelogd op Mijn pagina.

Ik heb te veel huur betaald. Kan ik dit terugkrijgen?

Algemeen

Ja, wij kunnen het teveel betaalde bedrag terugbetalen. U kunt hiervoor met ons bellen. Dan maken we het voor u in orde.

Ik ontvang mijn uitkering/salaris na de 1e van de maand. Mag ik de huur betalen nadat ik mijn salaris heb gekregen?

Algemeen

U moet de huur voor de 1e van de maand betalen. Lukt dit niet? Dan kunt u de huur ook op de 5e, 10e of 15e van de maand betalen. Bel dan met ons op (040) 24 99 999.

U kunt dan vragen naar een medewerker van de afdeling huurincasso.

Mijn bankrekeningnummer is gewijzigd. Hoe geef ik dat aan jullie door?

Algemeen

Heeft u een ander rekeningnummer voor het betalen van de huur? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. U regelt dit met de groene knop 'Betaalwijze of rekeningnummer aanpassen’. U moet hiervoor inloggen op 'Mijn pagina'.

Als u een automatische incasso bij ons heeft dan sturen wij u een bevestiging per e-mail of brief. Hierin staat vanaf wanneer wij gaan incasseren van uw nieuwe rekeningnummer.

Mag ik een paar maanden huur vooruit betalen?

Algemeen

Ja, een paar maanden mag. Wilt u bij de betaling het adres en de maanden schrijven waarvoor u huur betaalt?

Kan ik de huur op jullie kantoor betalen?

Algemeen

Ja, u kunt bij ons op kantoor de huur met pin betalen. Contant betalen is niet mogelijk.

U kunt de huur ook betalen via automatische incasso, met iDeal, of via een bankoverschrijving.

Vanwege de Corona maatregelen is het op dit moment niet mogelijk om op ons kantoor de huur te betalen.

Waarom heb ik een herinnering of aanmaning voor de huurbetaling ontvangen?

Algemeen

Wij sturen u een brief als de huur niet op de afgesproken datum betaald is. Het verwerken van de betalingen en het versturen van de brieven duurt een aantal dagen. Het kan dus zijn dat onze brief en uw betaling elkaar hebben gekruist. Als dit zo is dan hoeft u niets te doen en kunt u de brief weggooien.

Ik wil de huur betalen met een overboeking. Wat is het IBAN bankrekeningnummer van ’thuis?

Algemeen

U kunt de huur aan ons betalen op bankrekeningnummer NL45 BNGH 0285 1098 98

Betaalt u vanuit het buitenland dan is onze BIC code: BNGHNL2G

Ik heb de huur overgemaakt? Is mijn huurbetaling goed gegaan?

Algemeen

Is het bedrag op uw rekening te laag? Dan wordt de huur niet automatisch aan ons betaald. Als uw huurbetaling niet goed is gegaan (gestorneerd), dan kunt u zelf de huur betalen op ons bankrekeningnummer NL45 BNGH 0285 1098 98.

Schrijf uw adres en klantnummer erbij. Ook kunt u het bedrag pinnen bij ons op kantoor. Contant betalen is niet mogelijk. Als u al een herinnering heeft ontvangen kunt u die ook gebruiken om te betalen. 

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op via telefoonnummer (040) 24 99 999.

Vanwege de Corona maatregelen is het op dit moment niet mogelijk om op ons kantoor de huur te betalen.

Wat is huurgewenning?

Algemeen

Huurgewenning is bedoeld om de overgang van uw oude naar uw nieuwe huurprijs betaalbaar te maken. U kunt recht hebben op huurgewenning als uw nieuwe kale huurprijs veel hoger is dan uw oude kale huurprijs.

U kunt huurgewenning aanvragen als u verhuist vanwege de sloop van uw woning en huurgewenning is afgesproken in het Sociaal Plan. De precieze afspraken over de huurgewenning leest u in het Sociaal Plan.

Meestal ontvangt u vijf jaar lang een bijdrage voor uw huur over het verschil tussen uw oude en uw nieuwe huurprijs minus € 50,- en na verrekening van de huurtoeslag. Deze bijdrage neemt jaarlijks met 20% af.

U moet eerst huurtoeslag aanvragen en u mag bij maximaal 1 verhuizing gebruik maken van de regeling.

De bijdrage wordt eenmalig bepaald en staat voor vijf jaar vast, ook als in de tussentijd uw inkomen of uw gezinssituatie veranderen.