Nieuws

Zet alvast zaterdag 25 september 2021 in uw agenda, dan is het namelijk de jaarlijkse Burendag. Een dag waarop landelijk zoveel mogelijk buren met elkaar in contact gebracht worden. Waarom? Omdat buurten leuker, socialer en veiliger worden als buren...

Gemeente Waalre heeft, samen met de eigenaren, belanghebbenden en omwonenden, een stedenbouwkundige visie opgesteld voor het gebied rondom de Pracht. Meer informatie over de plannen en de stedenbouwkundige visie vindt u op de website...

Al sinds het najaar van 2020 zijn we druk bezig met groot onderhoud in ’t Look. In totaal worden 113 eengezinswoningen en 16 seniorenwoningen opgeknapt en verduurzaamd.

De berichten rondom corona worden steeds positiever. De druk op de ziekenhuizen wordt lager en het aantal besmettingen daalt. Dat betekent dat er meer mogelijk wordt. Zo kunt u vanaf 14 juni weer alle reparatieverzoeken bij ons melden.

De laatste bewoners kregen in mei de sleutel van hun nieuwe woning in Dijkstraten. Daarmee zijn de 28 nieuwbouwwoningen fase 4 Dijkstraten opgeleverd.

Bij ’thuis zijn we blij met onze trouwe huurders. Daarom zetten we elk jaar onze huurders in het zonnetje die op dat moment vijftig jaar huren. En dit jaar doen we dat op Burendag, zaterdag 25 september 2021.