Nieuws

Aan de Vogelkers in Best stonden 8 chalets. Deze waren op en aan vervanging toe. Deze 8 chalets zijn gesloopt en daar zijn 10 duurzame, toekomstbestendige nieuwbouwchalets voor in de plaats gekomen.  Op donderdag 22 juli kregen de bewoners van 9...

Vier Burendag met elkaar op 25 september! Huur jij van ’thuis en wil je dit jaar op Burendag een activiteit voor je buurt en buurtgenoten organiseren? Laat het ons weten, ’thuis helpt en denkt mee!

In oktober gaan we aan de slag met het onderhoud aan 208 woningen in Woensel-West. Om de bewoners van deze woningen te enthousiasmeren en te informeren zijn we op ludieke wijze de buurt ingegaan. We deden dit samen met Casper de Haan die de...

De bewoners van de Gildebuurt in Eindhoven brachten na een intensief participatietraject hun stem uit op renovatie of sloop/nieuwbouw. Uit deze stemming kwam geen doorslaggevende voorkeur voor één van de twee plannen. Wooninc. en ’thuis keken daarom...

Alle gemeenten schrijven uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte (TVW). Hierin staat hoe de gemeente aardgasvrij wordt vóór 2050.

Het groot onderhoud en verduurzaming van 38 eengezinswoningen aan het Bloemenplein in Eindhoven is gereed. In 2017 zijn we met de bewoners gestart om een keuze te maken of we voor 50 jaar of 25 jaar de woningen gaan renoveren. Uiteindelijk zijn we...

We zetten de gezondheid van u, onze medewerkers en anderen op één! Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM.

Zet alvast zaterdag 25 september 2021 in uw agenda, dan is het namelijk de jaarlijkse Burendag. Een dag waarop landelijk zoveel mogelijk buren met elkaar in contact gebracht worden. Waarom? Omdat buurten leuker, socialer en veiliger worden als buren...

Gemeente Waalre heeft, samen met de eigenaren, belanghebbenden en omwonenden, een stedenbouwkundige visie opgesteld voor het gebied rondom de Pracht. Meer informatie over de plannen en de stedenbouwkundige visie vindt u op de website...

Al sinds het najaar van 2020 zijn we druk bezig met groot onderhoud in ’t Look. In totaal worden 113 eengezinswoningen en 16 seniorenwoningen opgeknapt en verduurzaamd.