Nieuwbouwprojecten

Buurtschap Te Veld

In voorbereiding

Een nieuwe buurt met 650-700 woningen aan de Castiliëlaan

Vogelkers, Best

In voorbereiding

Woonwagenwoningen aan de Vogelkers, Best

Leostraat, Eindhoven

In voorbereiding

Herstructurering Leostraat: sloop van 36 eengezinswoningen en vervangende nieuwbouw