Sloop en herhuisvesting

Veel gevraagd over Sloop en herhuisvesting

Mijn woning wordt gesloopt. Krijg ik verhuiskostenvergoeding als ik niet bij ’thuis ga huren?

Als u gaat huren bij een andere corporatie en niet bij ’thuis heeft u recht op de verhuiskostenvergoeding.

Let op: u heeft pas recht op een verhuiskostenvergoeding als dat is afgesproken in een sociaal plan. Het sociaal plan stellen we op als uw woning wordt gesloopt.

Mijn woning wordt gesloopt. Krijg ik een wisselwoning?

Als wij uw woning slopen dan heeft u als huurder recht op urgentie. U krijgt u dus voorrang op andere woningzoekenden om vervangende woonruimte te vinden. Daarbij helpen wij u ook als dat nodig is. In het sociaal plan dat wij opstellen in overleg met de bewoners staat:

  • hoe urgentie in zijn werk gaat;
  • wanneer u urgentie krijgt;
  • of u kunt terugkeren naar nieuwbouw.

Dit is meestal een traject van vele jaren. U krijgt ruim de tijd om te verhuizen.

Huurt u van ons een sloopwoning via een tijdelijk contract, dan moet u zelf voor vervangende woonruimte zorgen. Dit wordt u bij het afsluiten van de huurovereenkomst verteld.

Mijn woning wordt gesloopt. Hoe gaat dat in zijn werk?

Als wij uw woning slopen, dan informeren wij u op tijd. Vaak hoort u dit meer dan een jaar voor de sloop. We vinden het belangrijk dat u genoeg tijd heeft om een nieuwe plek te vinden. Tijdens een huisbezoek krijgt u uitleg over allerlei zaken. Zoals over een vervangende woning of de vergoeding die u krijgt. Al deze afspraken staan ook in een sociaal plan. Er is een vast team voor de bewonersbegeleiding. Zij houden u goed op de hoogte en bij hen kunt u terecht met vragen.

Als ik vóór de uiterste verhuisdatum geen andere woning gevonden heb, hoe gaat het dan?

U heeft ruim de tijd om een woning te vinden. Bent u in de laatste maanden nog niet verhuisd? Dan bieden wij u vervangende woonruimte aan. We proberen zoveel mogelijk met uw wensen rekening te houden, maar kunnen niet beloven dat dat altijd lukt. Wij raden u daarom aan om zelf op tijd te reageren op woningen. Daarmee verhoogt u de kans dat u een woning vindt die bij u past.

Let op: ’thuis biedt u pas een wisselwoning aan als het sociaal plan ingaat.

Bij een tijdelijk huurcontract moet u zelf een vervangende woning zoeken. ’thuis kan u daarbij niet helpen.

Mijn woning wordt gesloopt. Krijg ik een vergoeding als ik moet verhuizen?

U ontvangt de wettelijke verhuiskosten- en herinrichtingsvergoeding. De overheid bepaalt elk jaar de hoogte van deze vergoeding. Hiermee kunt u de verhuizing regelen en nieuwe spullen kopen.

Let op: u heeft pas recht op een verhuiskostenvergoeding als dat is afgesproken in een sociaal plan. Het sociaal plan stellen we op als uw woning wordt gesloopt.

Bij een tijdelijk huurcontract heeft u geen recht op een verhuiskostenvergoeding.

Wanneer krijg ik de verhuiskostenvergoeding?

De verhuiskostenvergoeding wordt uitbetaald als u de huur schriftelijk heeft opgezegd. We betalen de vergoeding in één keer uit. Het kan maximaal 10 werkdagen duren voor het bedrag op uw rekening staat.