Afrekening servicekosten

Veel gevraagd over Afrekening servicekosten

Wanneer ontvang ik de afrekening stookkosten?

U ontvangt de afrekening ieder jaar voor 1 juli. U krijgt de afrekening voor de periode dat u in de woning woonde in het voorgaande jaar.

Kan ik de teveel betaalde servicekosten op mijn eigen bankrekening terugkrijgen? Een organisatie betaalt de huur.

U krijgt de servicekosten terug op uw eigen rekening. Dit rekeningnummer melden wij ook in de eindafrekening.

Ik heb de huur opgezegd. Wanneer krijg ik de afrekening servicekosten?

De servicekosten over het voorgaande jaar rekenen wij voor 1 juli van het nieuwe jaar met u af. Op uw nieuwe adres krijgt u de afrekening van de servicekosten van uw vorige woning.

Wanneer ontvang ik de afrekening servicekosten?

U ontvangt de afrekening ieder jaar voor 1 juli. U krijgt de afrekening voor de periode dat u in de woning woonde in het voorgaande jaar.

Waarom betaal ik administratiekosten over de afrekening servicekosten?

Wij maken kosten voor het opstellen, boeken en betalen van rekeningen en afrekeningen. Een deel van die kosten berekenen wij aan u door.

Ik heb een afrekening servicekosten ontvangen. Waarom krijg ik een afrekening?

U betaalt maandelijks een bedrag vooruit voor servicekosten. In uw huurovereenkomst ziet u een overzicht van de servicekosten. Met de informatie van de echte kosten rekenen wij jaarlijks met u af. Betaalde u teveel vooruit? Dan krijgt u geld terug. Waren de echte kosten hoger dan het door u vooruit betaalde bedrag? Dan betaalt u bij. Een overzicht van de kosten en de vooruit betaalde bedragen staat op uw afrekening.

Waarom rekenen jullie de servicekosten een keer per jaar af?

Wij ontvangen van onze leveranciers elk jaar de afrekening. Die rekeningen zijn de basis voor de afrekening van uw servicekosten. Onze leveranciers geven ons nieuwe prijzen door. Deze nieuwe prijzen gebruiken wij voor het berekenen van de nieuw vooruit te betalen bedragen.