Woonwagens

Nieuw toewijzingsbeleid voor standplaatsen en woonwagens per 1 januari 2024

De wachtlijst die hiervoor gebruikt werd verdwijnt. Met het nieuwe beleid kijken we vooral naar de familieverbanden die er zijn, zodat de woonwagenbewoners met familie kunnen samenleven.

Veel gevraagd over Woonwagens

Waarom is er een nieuw beleid voor het toewijzen van standplaatsen en woonwagens en vanaf wanneer gaat dit in?

Algemeen

We passen onze manier van toewijzen aan omdat de landelijke overheid het belang van ‘familiewonen’ benadrukt. Wij zijn gevraagd om hier rekening mee te houden. Met het nieuwe beleid kijken we vooral naar de familieverbanden die er zijn.

Bij het toewijzen van een standplaats en/of woonwagen houden we er rekening mee dat woonwagenbewoners in familieverband kunnen samenleven.

Woningzoekenden voor een standplaats en/of woonwagen moeten voldoen aan de voorwaarden die ’thuis stelt aan al haar huurders. Alle voorwaarden voor het toewijzen staan in het toewijzingsbeleid.

Het nieuwe beleid gaat in vanaf 1 januari 2024.

Wat gebeurt er met de wachtlijst voor standplaatsen en woonwagens die er nu is?

Algemeen

Die verdwijnt. De mensen die op deze wachtlijst staan, kunnen hun inschrijftijd omzetten naar inschrijftijd voor een reguliere woning. De mensen op de wachtlijst zijn hierover geïnformeerd.  

Hoe worden standplaatsen en woonwagens vanaf 1 jan 2024 toegewezen?

Algemeen

We gaan de woonwagens en standplaatsen toewijzen via Wooniezie. Op www.wooniezie.nl komt vanaf januari 2024 een deel speciaal voor standplaatsen en woonwagens. Daar kunnen alleen woonwagenbewoners op reageren die ingeschreven staan bij Wooniezie.

Hoe lang zij staan ingeschreven is niet van belang, omdat we bij het toewijzen van een standplaats en/of woonwagen de regels van het nieuwe beleid volgen. Zijn bewoners niet ingeschreven, dan kunnen ze niet reageren op een standplaats en/of woonwagen.

Wat is er nog meer belangrijk voor het toewijzen van een standplaats en/of woonwagen?

Algemeen

Bij het bepalen van de volgorde voor het toewijzen van een standplaats en/of woonwagen kijken we ook naar de inschrijving bij de gemeente. Staat een bewoner niet goed en niet op het juiste adres ingeschreven bij de gemeente, dan kan dat invloed hebben op het toewijzen van een standplaats en/of woonwagen.

Hoe worden woonwagenbewoners geïnformeerd over het nieuwe beleid?

Algemeen

Per brief. Alle onze huurders van een standplaats en/of woonwagen en de mensen op de wachtlijst zijn hier voor 1 januari 2024 over geïnformeerd.