Er wordt binnenkort (planmatig) onderhoud aan mijn woning gedaan. Hoe gaat dat in zijn werk?

Wanneer bekend is wie de klus gaat doen, krijgt u een brief. Daarin staat wat er gaat gebeuren en bij wie u terecht kunt met vragen. Van de aannemer krijgt u ook bericht op welke datum ze bij u aan het werk gaan.