WoonST

13 Woningcorporaties en de 9 gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) bundelden hun krachten en maakten in 2021, gezamenlijk een plan voor een gestandaardiseerde* sociale huurwoning: WoonST. Het doel: lagere bouwkosten en een sneller bouwproces. Zo willen de partijen meer betaalbare, duurzame en sociale woningen bouwen voor huurders en de krapte op de woningmarkt verminderen.

* Gestandaardiseerde woning betekent niet dat alle woningen hetzelfde zijn, maar dat we werken vanuit een basis waarbij variaties mogelijk zijn. 

Start bouw van de eerste WoonST woningen

juli 2022
’thuis
 en Heijmans hebben de overeenkomst getekend voor de realisatie van 50 grondgebonden WoonST woningen in de Nieuwe Erven (Zilverackers) Veldhoven. WoonST is een concept dat is ontwikkeld samen met gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven en corporaties. Met als doel: lagere bouwkosten en een sneller bouwproces. Hiermee willen we samen meer betaalbare, duurzame en sociale woningen bouwen voor huurders en de krapte op de woningmarkt verminderen. Als ’thuis hebben we de primeur om als eerste deze woning te gaan realiseren en daar zijn we trots op! In september wordt gestart met de bouw. De bewoners ontvangen in het voorjaar 2023 de sleutels.
Lees hier meer over De Nieuwe Erven in Veldhoven.