Aanpassingen wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de juiste zorg en hulpmiddelen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan wonen.

Veel gevraagd over Aanpassingen wmo

Waar moet ik zijn als er een Wmo aanpassing kapot is?

Dat verschilt per gemeente. U kunt ons bellen op (040) 24 99 999. Wij helpen u graag verder.

Ik heb medische beperkingen en moet naar een aangepaste woning. Hoe regel ik dat?

Belt u hiervoor met het Wmo-loket van uw gemeente. Zij kunnen misschien uw woning aanpassen zodat u kunt blijven wonen. Als u een verhuisadvies heeft gekregen, moet u via www.wooniezie.nl zelf reageren op voor u geschikte woningen. Als u een aangepaste woning nodig heeft, gaat dit proces via WMO en ’thuis samen.

Waar kan ik een aanvraag indienen voor een Wmo-aanpassing in de woning?

U kunt een Wmo-aanvraag (Wet maatschappelijke ondersteuning) inleveren bij uw gemeente. Elke gemeente heeft een apart zorgloket of Wmo-loket. Het loket beoordeelt uw aanvraag. Aanpassingen kosten geld. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning kunt u deze aanpassingen voor een deel of helemaal betaald krijgen. Het kan dus zijn dat u een deel zelf moet betalen. Het Wmo-loket geeft u hierover alle informatie.

Ik wil graag zo lang mogelijk in mijn woning blijven wonen. Kan ik mijn woning (laten) aanpassen?

Heeft u doordat u ouder bent of door een lichamelijke beperking moeite om in uw woning te blijven wonen? Dan kunt u bij het Wmo-loket van uw gemeente een aanvraag doen voor een aanpassing.

Wat houdt de Wet maatschappelijke ondersteuning in?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt voor mensen met een beperking. Zij krijgen de voorzieningen, hulp en ondersteuning die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij. Hierdoor kunnen mensen zo veel mogelijk zelfstandig blijven wonen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wmo.