Woning terug verkopen aan ’thuis

Als u een Koopgarantwoning heeft en u besluit te gaan verhuizen dan kopen wij uw Koopgarantwoning altijd terug. Dit is een wederzijdse afspraak en één van de grote voordelen van Koopgarant. 

Wij adviseren u om, voordat u uw woning aanbiedt, eerst goed naar uw woning te kijken. Is alles netjes afgewerkt en is er geen achterstallig onderhoud? Dit heeft namelijk effect op de prijs van uw woning. Zowel u als ’thuis hebben voordeel bij een zo hoog mogelijke taxatiewaarde.

Veel gevraagd over Woning terug verkopen aan ’thuis

Ik wil mijn Koopgarantwoning aan jullie terug verkopen. Wat moet ik doen?

Algemeen

Stuur ons een ondertekende brief (met handtekening). Deze brief kunt u per post of via e-mail naar ons sturen. Hierin schrijft u dat u uw woning aan ons wilt terug verkopen. 

Wat moet er verder in de brief staan?

  • Om welke woning het gaat;
  • De gegevens van alle verkopers;
  • Per wanneer u terug wilt verkopen;
  • Handtekening van alle verkopers.

Stuur uw brief naar:
Woonstichting ’thuis
t.a.v. afdeling Verkoop
Antwoordnummer 10248
5600 VB  Eindhoven

Of scan de brief eerst en mail deze naar verkoop@mijn-thuis.nl.

Daarna vindt een taxatie en bouwkundige keuring plaats. Wij kopen de woning binnen 3 maanden van u terug.

Wat regelt ’thuis bij de verkoop van mijn Koopgarantwoning?

Algemeen

Wij regelen:

  • een bouwkundige keuring;
  • een onafhankelijke taxatie (waardebepaling);
  • de terugkoop-overeenkomst;
  • de overdracht bij de notaris.

Na de taxatie ontvangt u binnen ongeveer 2 weken de bouwkundige keuring, het taxatierapport én de terugkoopprijs.

Als u akkoord gaat met de terugkoopprijs, ontvangen wij daar een schriftelijke bevestiging van. Daarna maken wij een terugkoop-overeenkomst, die door u en door ons moet worden getekend.

Op de overdrachtsdatum voeren wij een eindinspectie uit. We nemen ook de meterstanden op en u geeft ons de sleutels van de woning.

Wat moet ik zelf regelen bij de verkoop van mijn Koopgarantwoning?

Algemeen

Het enige dat u moet doen is zorgen voor een geldig energielabel van uw woning. Dit is sinds 01-01-2015 verplicht. U leest hier alles over op www.rijksoverheid.nl.

Ik ben het niet eens met de terugkoopprijs van mijn Koopgarantwoning. Wat moet ik doen?

Algemeen

Als u niet akkoord bent met de terugkoopprijs dan kunt u bezwaar indienen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de geschillenregeling, zoals opgenomen in de Erfpacht- en Koopgarantbepalingen. Deze vindt u in de bijlage van uw koopovereenkomst.

Hoe lang duurt het voordat mijn Koopgarantwoning door jullie is teruggekocht?

Algemeen

Normaal gesproken is de terugkoop-procedure met uw medewerking in drie maanden financieel afgehandeld.