Koopgarant

’thuis biedt en deel van haar koopwoningen aan met Koopgarant. Bij Koopgarant krijgt u van ’thuis een prijsverlaging. U kunt kiezen voor een prijsverlaging van 10%,15%, 20% of 25% op de aankoopprijs van de woning. Het kan voorkomen dat er bij een aantal complexen en nieuwbouwwoningen wordt gewerkt met een ander prijsverlagingspercentage. 

De prijsverlaging betekent lagere maandlasten. Iedereen met een gezamenlijk jaarinkomen tot € 79.006,- (prijspeil 2024) kan in aanmerking komen voor een lagere koopprijs door middel van Koopgarant. Is uw gezamenlijk jaarinkomen hoger dan € 79.006,-? Dan zal de maximale prijsverlaging door middel van Koopgarant 10% zijn. 

Wilt u uw woning later weer verkopen? Dan kopen wij de woning zeker van u terug. De winst of het verlies delen we samen. U ontvangt dan de koopprijs die u bij de aankoop hebt betaald, plus of min een deel van de waardeontwikkeling. Dit betekent dat we bij de terugkoop de oorspronkelijk prijsverlaging verrekenen.

Bekijk ook het filmpje over Koopgarant:

Veel gevraagd over Koopgarant

Ik wil mijn Koopgarantwoning aan jullie terug verkopen. Wat moet ik doen?

Algemeen

Stuur ons een ondertekende brief (met handtekening). Deze brief kunt u per post of via e-mail naar ons sturen. Hierin schrijft u dat u uw woning aan ons wilt terug verkopen. 

Wat moet er verder in de brief staan?

  • Om welke woning het gaat;
  • De gegevens van alle verkopers;
  • Per wanneer u terug wilt verkopen;
  • Handtekening van alle verkopers.

Stuur uw brief naar:
Woonstichting ’thuis
t.a.v. afdeling Verkoop
Antwoordnummer 10248
5600 VB  Eindhoven

Of scan de brief eerst en mail deze naar verkoop@mijn-thuis.nl.

Daarna vindt een taxatie en bouwkundige keuring plaats. Wij kopen de woning binnen 3 maanden van u terug.

Ik heb een aanbiedingsplicht en wil mijn woning verkopen, wat moet ik doen?

Algemeen

Alleen wanneer u eigenaar bent van een Koopgarantwoning kopen wij de woning van u terug. Wanneer u wilt verhuizen biedt u de woning eerst terug aan ’thuis.

Mag ik mijn Koopgarantwoning verbouwen?

Algemeen

Als u een woning via Koopgarant heeft gekocht, kunt u zelf bepalen of u de woning wilt verbouwen. Zo wilt u misschien een nieuwe keuken of een badkamer plaatsen. Als u uw woning verbouwt, kan dit betekenen dat de waarde van de woning stijgt. Als u zelf de woning verbouwt, heeft u ook zelf recht op de winst die dat oplevert!

De verbouwing mag maximaal 10% van de taxatiewaarde kosten.

Bij terugkoop bepaalt de taxateur wat de waardestijging is door de verbouwing. Deze waardestijging komt voor 100% bij u terug. Houdt u er wel rekening mee dat de hoogte van de investering niet altijd ook 100% meerwaarde oplevert. Bijvoorbeeld door afschrijving, of persoonlijke smaak van een keuken of badkamer.