Ongewenst huurdersgedrag

Als u een woning huurt van ’thuis, dan moet u zich als een nette huurder gedragen. Doe u dit niet, dan heet dit ongewenst huurdersgedrag.

Per 1 februari 2022 hebben de corporaties die zijn aangesloten bij Wooniezie, nieuwe afspraken gemaakt over de manier waarop ze omgaan met huurders die ernstige overlast of (financiële) schade veroorzaken. De gegevens van deze huurders worden voor drie jaar vastgelegd op de signaleringslijst van ’thuis en 12 andere woningcorporaties in de regio Zuidoost-Brabant (MRE).

Gelijke regels en kansen voor alle huurders

Het nieuwe beleid ‘ongewenst huurdersgedrag’ zorgt voor duidelijkheid en eerlijkheid. We willen onze huurders zo prettig mogelijk laten wonen. Daarom willen wij ongewenst huurdersgedrag zoveel mogelijk voorkomen en aanpakken. Huurders die zich niet aan afspraken houden, worden aangepakt. In het ergste geval worden zij de woning uitgezet.

Veel gevraagd over Ongewenst huurdersgedrag

Wanneer kom ik op de signaleringslijst?

Algemeen

Woningcorporaties en ook hun huurders kunnen ernstig worden benadeeld door andere huurders, die zich niet aan afspraken houden. Die bijvoorbeeld regelmatig voor serieuze overlast zorgen of schade aan hun woning veroorzaken. Die een huurachterstand hebben of op een andere manier de regels overtreden, zoals door hennepteelt of het onderverhuren van hun woning. Deze huurders moeten kunnen worden aangepakt. Maar dan wel op een duidelijke en eerlijke manier, waarbij men de kans krijgt zich te verbeteren. Deze (ex) huurders komen op een signaleringslijst bij ’thuis en bij 12 andere woningcorporaties in de regio Zuidoost-Brabant (MRE).

Bij welke overtredingen word ik op de signaleringslijst geplaatst?

Algemeen

Er zijn 5 soorten ongewenst huurdersgedrag waarvoor gezamenlijk beleid is gemaakt door de 13 woningcorporaties in de regio Zuidoost-Brabant (MRE):

  1. Voortdurende overlast (denk hierbij aan vernieling, te veel of te hard lawaai maken, troep achterlaten en alcohol- en drugsgebruik op openbare plaatsen);
  2. Agressief gedrag (of gedrag waardoor je jezelf of anderen in gevaar brengt);
  3. Woonfraude, zoals bijvoorbeeld hennepteelt en illegale bewoning;
  4. Flinke huurschulden;
  5. Overige fraude (zoals de verkeerde informatie doorgeven aan de woningcorporatie).

Hoe lang sta ik nog op de signaleringslijst?

Algemeen

Als u op de signaleringslijst wordt gezet, is dat voor een periode van 3 jaar. U kunt dan 3 jaar lang geen woning bij de 13 woningcorporaties huren. Dat staat in het beleid "ongewenst huurgedrag". U leest dit ook in bijgaande flyer. 

De uitgezette huurder wordt geblokkeerd in Wooniezie, de website waar de 13 Zuidoost-Brabantse woningcorporaties hun woningen aanbieden.

Als u op de lijst staat, kunt u een nieuwe kans aanvragen om een woning te gaan huren als uw situatie is verbeterd. Een Kanscommissie beoordeelt de aanvraag. Ook toetst een maatschappelijke organisatie de haalbaarheid van de kans en of extra begeleiding nodig is. De uitkomsten daarvan worden in de Kansencommissie meegenomen. Deze commissie bepaalt of een kans gegeven wordt en met welke bijbehorende afspraken. Een kans betekent dus dat iemand eerder dan die 3 jaar weer een woning kan krijgen, maar dan wel onder voorwaarden.

Op de website van Wooniezie leest u hoe een aanvraag kunt doen voor een nieuwe kans. 

Hoe kan ik een verzoek tot verwijdering van de signaleringslijst indienen?

Algemeen

Staat u op de  signaleringslijst? Dan heeft u voor bepaalde tijd geen recht op een sociale huurwoning in en rond Eindhoven. Wanneer uw situatie verandert en u vindt dat u een tweede kans verdient, dan kunt u een aanvraag indienen voor verwijdering van de signaleringslijst.

U moet daarvoor het aanvraagformulier invullen op de website van Wooniezie. Daar kunt u ook lezen wat u verder moet doen om een nieuwe kans te krijgen.