Aanpassingen Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de juiste zorg en hulpmiddelen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan wonen.

Heeft u door een beperking moeite om in uw woning te blijven wonen? En zijn er grotere woningaanpassingen nodig? Dan kunt u bij het Wmo-loket van uw gemeente hiervoor een aanvraag doen.

Veel gevraagd over Aanpassingen Wmo

Wat houdt de Wet maatschappelijke ondersteuning in?

Algemeen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt voor mensen met een beperking. Zij krijgen de voorzieningen, hulp en ondersteuning die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij. Hierdoor kunnen mensen zo veel mogelijk zelfstandig blijven wonen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wmo.

Ik heb medische problemen. Is het mogelijk met voorrang een woning te krijgen?

Algemeen

Als u een woning huurt van ’thuis  en het is belangrijk dat u om medische redenen moet verhuizen, dan is het mogelijk dat u voorrang krijgt op een woning van ’thuis.

Voor een verhuizing binnen ’thuis moet de aanvraag ingeleverd worden met medische informatie van de specialist/behandelaar (huisarts is dus onvoldoende). We gebruiken dezelfde inkomenstoets als bij de gewone toewijzingen. Omdat toestemming voor een gelijkvloerse urgentie afhangt van de medische en persoonlijke situatie, vindt er altijd een gesprek plaats met de verhuurmakelaar.

Als u geen huurder bent van ’thuis maar u moet om medische redenen verhuizen kunt u bij uw eigen gemeente bij de afdeling Wmo vragen of het mogelijk is om een medische urgentie aan te vragen. 

Ik wil graag zo lang mogelijk in mijn woning blijven wonen. Kan ik mijn woning (laten) aanpassen?

Algemeen

Heeft u doordat u ouder bent of door een lichamelijke beperking moeite om in uw woning te blijven wonen? Dan kunt u bij het Wmo-loket van uw gemeente een aanvraag doen voor een aanpassing.

Waar kan ik een aanvraag indienen voor een Wmo-aanpassing in de woning?

Algemeen

U kunt een Wmo-aanvraag (Wet maatschappelijke ondersteuning) inleveren bij uw gemeente. Elke gemeente heeft een apart zorgloket of Wmo-loket. Het loket beoordeelt uw aanvraag. Aanpassingen kosten geld. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning kunt u deze aanpassingen voor een deel of helemaal betaald krijgen. Het kan dus zijn dat u een deel zelf moet betalen. Het Wmo-loket geeft u hierover alle informatie.

Ik heb medische beperkingen en moet naar een aangepaste woning. Hoe regel ik dat?

Algemeen

Belt u hiervoor met het Wmo-loket van uw gemeente. Zij kunnen misschien uw woning aanpassen zodat u kunt blijven wonen. Als u een verhuisadvies heeft gekregen, moet u via www.wooniezie.nl zelf reageren op voor u geschikte woningen. Als u een aangepaste woning nodig heeft, gaat dit proces via WMO en ’thuis samen.

Waar moet ik zijn als er een Wmo aanpassing kapot is?

Algemeen

Dat verschilt per gemeente. U kunt ons bellen op (040) 24 99 999. Wij helpen u graag verder.