Riool- en gotenfonds

Het Rioolfonds en het Gotenfonds zijn collectieve verzekeringen waarvoor u maandelijks een kleine bijdrage betaalt. 'thuis neemt dan het schoonhouden en ontstoppen van het riool, de goten en hemelwaterafvoer voor haar rekening.
U wordt automatisch lid van het Rioolfonds als u een woning gaat huren bij 'thuis. U wordt lid van het Gotenfonds als u een woning huurt met goten en/of een hemelwaterafvoer.

Veel gevraagd over Riool- en gotenfonds

Wat is er verzekerd in het Rioolfonds?

Algemeen

 • Verstoppingen van alle rioolafvoeren van de woningen van ’thuis.
 • Verstoppingen van de straatkolken in de achterpaden.
 • Spoedeisende verstoppingen in een woning, appartement of in een algemene ruimte waardoor lekkage optreedt. Spoedeisende klachten worden binnen 2 uur na melding verholpen.
 • Niet spoedeisende klachten worden binnen uiterlijk 5 werkdagen verholpen.

Wat valt buiten het Rioolfonds?

Algemeen

Ontstoppingswerkzaamheden die direct in opdracht van de huurder worden uitgevoerd, vallen niet binnen het Rioolfonds en worden door ’thuis niet vergoed.

Ontstoppingen van afvoeren die niet eigendom van ’thuis  zijn, bijvoorbeeld het gemeentelijk rioleringsstelsel.

Afvoeren en riolering die door de huurder zelf zijn aangebracht (ZAV’s), zijn uitgesloten van het riool- en gotenfonds en komen voor rekening van huurder.

Verstoppingen door oneigenlijk gebruik, nalatigheid of grove schuld van de huurder. Het gaat dan bijvoorbeeld om verstoppingen ontstaan door:

 • (frituur)vet
 • tampons
 • toiletblokjes
 • etensresten
 • kattenbakvulling
 • speelgoed etc.

Gebruik in geen geval ontstoppingsmiddelen zoals Fifax, HG, etc. Deze middelen kunnen de afvoeren beschadigen waardoor lekkage kan ontstaan. Gebruik alleen soda met warm water.

Wat is er verzekerd in het Gotenfonds?

Algemeen

 • Verstoppingen of lekkage aan de hemelwaterafvoeren en goten van de woningen, garages en bergingen van ’thuis.
 • Verstoppingen of lekkage aan de hemelwaterafvoeren en goten van de woningen van ’thuis verhelpen we binnen uiterlijk 5 werkdagen.

Wat valt buiten het Gotenfonds?

Algemeen

 • Goten van appartementen en woonwagens.
 • Goten en openingen van dakafvoer waar huurders zelf gemakkelijk en veilig bij kunnen. Deze moeten door de bewoners zelf worden schoongemaakt. Uitgangspunt daarbij is dat dakgoten niet hoger dan 2,5 meter boven het vloeroppervlak mogen hangen.
 • Werkzaamheden aan de hemelwaterafvoeren en goten die direct in opdracht van de huurder worden uitgevoerd, vallen niet binnen het Gotenfonds en worden niet door ’thuis niet vergoed.
 • Hemelwaterafvoeren en goten die door de huurder zelf zijn aangebracht (ZAV’s), zijn uitgesloten van het Gotenfonds en komen voor rekening van huurder.

Mijn riolering zit verstopt. Wat moet ik doen?

Algemeen

Verstopping van de riolering kunt u 24 uur per dag melden.

 • Woont u in Eindhoven, Best of Son & Breugel?
  Belt u dan met COR Coppelmans Rioleringswerken (040) 283 60 43.
 • Woont u in Veldhoven of Waalre?
  Belt u dan met Van der Velden Rioleringsbeheer (040) 241 49 63.
 • Woont u in een gebouw met een Vereniging van Eigenaren (VvE)?
  Bel ons dan op (040) 24 99 999.

Mijn regenpijp zit verstopt. Wat moet ik doen?

Algemeen

Verstopping of lekkage van hemelwaterafvoeren en goten kunt u 24 uur per dag melden:

 • Woont u in Eindhoven, Best of Son & Breugel?
  Belt u dan met COR Coppelmans Rioleringswerken (040) 283 60 43.
 • Woont u in Veldhoven of Waalre?
  Belt u dan met Van der Velden Rioleringsbeheer (040) 241 49 63.
 • Woont u in een gebouw met een Vereniging van Eigenaren (VvE)?
  Bel ons dan op (040) 24 99 999.

Ziet u een duidelijke lekkage?
Meld dit dan bij ons door te klikken op de groene knop 'Reparatieverzoek indienen' of bel ons op (040) 24 99 999.

Mijn dakgoten lekken. Wat moet ik doen?

Algemeen

Stroomt de dakgoot alleen over bij een hevige bui? Dan kan de regenpijp de hoeveelheid water niet verwerken. Hier is niets aan te doen.

Stromen de dakgoten vaak over bij regen? Dan zit er waarschijnlijk een verstopping. Verstopping of lekkage van hemelwaterafvoeren en goten kunt u 24 uur per dag melden:

 • Woont u in Eindhoven, Best of Son & Breugel?
  Belt u dan met COR Coppelmans Rioleringswerken (040) 283 60 43.
 • Woont u in Veldhoven of Waalre?
  Belt u dan met Van der Velden Rioleringsbeheer (040) 241 49 63.
 • Woont u in een gebouw met een Vereniging van Eigenaren (VvE)?
  Bel ons dan op (040) 24 99 999.

Ziet u een duidelijke lekkage?
Meld dit dan bij ons door te klikken op de groene knop 'Reparatieverzoek indienen' of bel ons op (040) 24 99 999. Woont u in een gebouw met een Vereniging van Eigenaren (VvE)? Bel ons dan op (040) 24 99 999.

Wat betaal ik voor het Riool- en Gotenfonds?

Algemeen

De kosten voor het Gotenfonds bedragen € 0,82 en voor het Rioolfonds € 0,93 per maand.