Goed verhuurderschap

Wij willen dat u fijn woont. In een betaalbare, duurzame woning en in een prettige buurt. We sluiten daarbij niemand uit. We willen een goed verhuurder zijn.

Goed verhuurderschap betekent dat wij u informeren over uw rechten en plichten. Veel van deze informatie staat in het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden. Daarin leest u onder andere meer over het gebruik van de woning en wanneer Woonstichting ’thuis uw woning binnen mag komen. 

Op de website van de Rijksoverheid vindt u informatie over:

Gemeentelijke meldpunten

Vanaf 1 juli 2023 moet er in elke gemeente een meldpunt zijn voor klachten over ongewenst gedrag van verhuurders.

Laat het ons weten als u niet tevreden bent

Bent u het niet eens met de regels en afspraken van ’thuis, of met een beslissing die door ’thuis is genomen? Heeft u een klacht over het gedrag van een medewerker? Laat het ons weten. Want als we weten waarover u ontevreden bent, kunnen we er wat aan doen.

Heeft u nog vragen?

Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag.