Ik woon in een woongebouw met huurders en kopers. Wat doet ’thuis als eigenaar van de huurwoningen?

Als eigenaar van de huurwoningen houdt ’thuis zich aan de regels zoals die gelden binnen een Vereniging van Eigenaren. Deze regels liggen vast in het modelreglement, het huishoudelijk reglement en in de splitsingsakte. Zo is ’thuis en de andere eigenaren wettelijk verplicht samen besluiten te nemen over het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw. Bijvoorbeeld het schilderwerk, het dak, de lift en buitendeuren.

In de jaarlijkse ledenvergadering stemmen de leden over voorstellen voor aanpassingen aan het gebouw. Heeft u een aanvraag voor een aanpassing aan het gebouw (bijvoorbeeld omdat u een handicap heeft)? Of u wilt graag zonwering? Dan moet dit in de vergadering worden goedgekeurd. In de jaarlijkse ledenvergadering worden deze besluiten genomen. ’thuis is bij deze vergadering aanwezig of brengt haar stem via volmacht uit. De stemverhouding in de Vereniging van Eigenaren ligt vast in de splitsingsakte.