Verkoop

Onze focus ligt op het zorgen voor voldoende betaalbare en duurzame sociale huurwoningen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat huishoudens met een laag en middeninkomen ook een woning kunnen kopen.

Voor 2021 hadden we de ambitie om 40 woningen te verkopen. In 2021 zijn er 54 woningen verkocht, waarvan 27 met Kopen naar Wens, 17 met Koopgarant en 10 marktconform. Daarmee hebben we de doelstelling ruimschoots behaald.

Het geld dat beschikbaar komt uit de verkoop investeren we in betaalbare nieuwbouw.