Overdracht Gildebuurt, een unieke samenwerking

Door een unieke samenwerking kunnen we versnellen in het verduurzamen van woningbezit en zorgen voor meer betaalbare woningen in Eindhoven. De 119 woningen in de Gildebuurt worden gesloopt en op die locatie komen circa 250 nieuwe duurzame woningen.

Aan de overdracht van de woningen in Gildebuurt is een intensief participatietraject vooraf gegaan. Hierbij is bijzonder constructief is samengewerkt met bewoners, collega-corporaties en de gemeente Eindhoven.

De bewoners van de Gildebuurt konden stemmen op hun voorkeur voor renovatie of sloop-nieuwbouw. Het aantal stemmen voor sloop-nieuwbouw en renovatie was gelijk waardoor Wooninc. en ’thuis de knoop doorgehakt hebben. Bewoners waren vooraf geïnformeerd dat bij een gelijke uitkomst de corporaties zouden beslissen. De voorkeur van de corporaties was sloop-nieuwbouw omdat het de meest duurzame en toekomstbestendige variant is met de mogelijkheid om te verdichting.

Deze samenwerking komt voort uit het duurzaamheidspact: een samenwerking tussen de gemeente Eindhoven, PEK (huurdersplatform) en de Eindhovense corporaties. We hebben afgesproken dat we  samenwerken zodat woningen sneller en slimmer verduurzaamd kunnen worden.