Huurderspanel in 2021

Een aantal keren per jaar leggen wij (via e-mail) vragen voor aan een groep huurders, het zogenaamde huurderspanel. Zo weten we wat er speelt en wat u belangrijk vindt. De uitkomsten gebruiken we om waar nodig onze dienstverlening te verbeteren. 

In 2021 hebben wij ons huurderspanel twee keer bevraagd.
De onderwerpen waar het huurderspanel over mee heeft gedacht:

  • Social media
  • Vraaggestuurd onderhoud

Bekijk de resultaten van deze onderzoeken op de pagina Huurderspanel.

Een bedankje voor bijzondere huurders

In het voorjaar hebben we het huurderspanel gevraagd of zij een huurder kennen met een bijzonder verhaal. Iemand die het verdient om eens in de schijnwerpers te staan. Daarop zijn verschillende reacties binnengekomen en een aantal van deze huurders hebben we in ’t zonnetje gezet. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht Een goede buur is goud waard.