Handtekening onder Stadsplan Basisvaardigheden

Als woonstichting vinden we het belangrijk dat onze huurders mee kunnen doen in de samenleving. Het kunnen lezen, schrijven en digitale vaardigheden zijn dan van groot belang. We schrijven onze brieven al in eenvoudige taal en maken gebruik van filmpjes. Maar we doen graag meer.

Woensdag 8 september 2021, in de week van het Lezen en Schrijven, heeft ’thuis samen met vele andere partijen de handtekening gezet onder het Stadsplan Basisvaardigheden. Het doel is om in 2023 tenminste 2.800 laaggeletterden en kinderen met een taalachterstand per jaar bereiken. En hen te ondersteunen met een passend aanbod dat hun basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen, digitale vaardigheden) vergroot.

Lees voor meer informatie het nieuwsbericht Samen tegen laaggeletterdheid.