De laatste nieuwbouwwoningen opgeleverd, herstructurering Vredesplein e.o. afgerond

Achter ons kantoor ligt de buurt Vredesplein e.o.. De woningen waren zo ongeveer de oudste woningen van ons bezit. Ze voldeden niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom zijn de woningen gesloopt en is er nieuwbouw voor in de plaats gekomen. ’thuis heeft de laatste nieuwbouw in het Vredesplein opgeleverd en daarmee is de herstructurering afgerond.

En nu is de nieuwe wijk klaar

In 2013 zijn we begonnen met deze grote opgave. 406 woningen zijn gesloopt en daar zijn in totaal 453 woningen voor in de plaats gekomen. Door het aantal woningen in deze buurt uit te breiden dragen we een steentje bij aan de grote behoefte die er in Eindhoven is aan betaalbare woningen.

Een wijk met 453 woningen, deels sociale, deels middeldure huur en koop van ’thuis, Sint Trudo en Stichting Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer SPF. Een mooie mix van grondgebonden woningen en appartementen. Het is een prachtige wijk geworden, autoluw met grote, groene, openbare ruimtes  en betaalbare, duurzame woningen. Toen we begonnen met de nieuwbouw waren we de tijd voor en hebben destijds al gekozen voor woningen zonder gasaansluiting. Het grootste deel van de woningen is aangesloten op een WKO (Warmte Koude Opslag) systeem. Dat betekent dat de woningen worden verwarmd en gekoeld vanuit de grond. De andere woningen in de wijk zijn all-electric, dus koken, het verwarmen van de woning en van water gebeurt volledig elektrisch.

Samen met de bewoners hebben we de wijk gemaakt

We zijn ontzettend trots op de nieuwe wijk waar we samen met bewoners aan gewerkt hebben. De 5 architecten die het hele plan in 4 fases hebben ontworpen zijn door de bewoners geselecteerd.

Bewoners uit de wijk mochten terugkeren naar de nieuwbouw en een deel heeft daar gebruik van gemaakt en een deel van de bewoners heeft gekozen voor een andere woning buiten de wijk. Het is nu een wijk met oude en nieuwe bewoners, kopers en huurders, ouderen en jongeren. Een wijk waar mensen prettig samen kunnen wonen.