Terugblik 2021

’thuis levert een actieve bijdrage aan een duurzame, toekomstbestendige samenleving waarin iedereen mee kan doen. Samen met onze 139 medewerkers (122,4 fte), huurders, gemeenten, collega-corporaties, maatschappelijke partners en leveranciers zetten wij ons in voor kwalitatief goede en betaalbare woningen in een schone, hele en veilige leefomgeving. Dat doen we in de gemeenten Eindhoven, Best, Veldhoven, Son en Breugel, Waalre en Oirschot.

Bekijk hieronder de resultaten. Klik op de blokken voor meer informatie.

Trouwe huurders in het zonnetje op Burendag

Wij zijn erg blij met onze trouwe huurders en daarom hebben wij ze op zaterdag 25 september 2021 in het zonnetje gezet. Trouwe huurders zijn de huurders die dit jaar 50 jaar bij ’thuis huren.

Zonnepanelen

Samen met onze maatschappelijke partners werken we aan een duurzame samenleving. Steeds meer huurders van ’thuis kiezen voor zonnepanelen.

Met JINC strijden tegen kansenongelijkheid

In januari 2021 hebben we een convenant ondertekend met JINC, waarin we ons voor de komende drie jaar verbinden aan educatieve projecten voor leerlingen die opgroeien in een omgeving met weinig rolmodellen. JINC strijdt voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Waarin ieder kind kansen krijgt.

Samen met belanghouders bepalen we onze koers

Ieder voorjaar organiseert ’thuis een belanghouders-bijeenkomst voor gemeenten, Huurdersraad ’thuis  en Raad van Commissarissen (RvC). Tijdens deze bijeenkomst kijken we samen naar de keuzen waar we voor staan.

Trots op behalen hoogste niveau PSO-keurmerk

PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen. Het is het meetinstrument en keurmerk van TNO dat de mate van inclusief en sociaal ondernemen meet en zichtbaar maakt. Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Het keurmerk kent meerdere prestatieniveaus en ’thuis heeft het hoogste niveau behaald, trede 3.