Terugblik 2021

’thuis levert een actieve bijdrage aan een duurzame, toekomstbestendige samenleving waarin iedereen mee kan doen. Samen met onze 132 medewerkers (115,3 fte), huurders, gemeenten, collega-corporaties, maatschappelijke partners en leveranciers zetten wij ons in voor kwalitatief goede en betaalbare woningen in een schone, hele en veilige leefomgeving. Dat doen we in de gemeenten Eindhoven, Best, Veldhoven, Son en Breugel en Waalre.

Bekijk hieronder de resultaten. Klik op de blokken voor meer informatie.

Met JINC strijden tegen kansenongelijkheid

In januari 2021 hebben we een convenant ondertekend met JINC, waarin we ons voor de komende drie jaar verbinden aan educatieve projecten voor leerlingen die opgroeien in een omgeving met weinig rolmodellen. JINC strijdt voor een...

Samen met belanghouders bepalen we onze koers

Ieder voorjaar organiseert ’thuis een belanghouders-bijeenkomst voor gemeenten, Huurdersraad ’thuis  en Raad van Commissarissen (RvC). Tijdens deze bijeenkomst kijken we samen naar de keuzen waar we voor staan.

Nieuwbouw

Er is nog steeds grote woningnood in onze regio. Zorgen voor betaalbare, duurzame woningen waar mensen fijn kunnen wonen, is ons doel. De afgelopen periode is ondanks corona zoveel mogelijk doorgebouwd.

Verhuur

In de eerste helft van 2021 verwelkomden we 324 nieuwe huurders.

Verkoop

Onze focus ligt op het zorgen voor voldoende betaalbare en duurzame sociale huurwoningen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat huishoudens met een laag en middeninkomen ook een woning kunnen kopen.

Groot onderhoud

In de eerste 5 maanden van 2021 renoveerden, verbeterden en verduurzaamden we 78 woningen. Dit om de kwaliteit en het comfort te verbeteren. Maar ook om de woonlasten en de CO2- uitstoot te beperken.

Zonnepanelen

Samen met onze maatschappelijke partners werken we aan een duurzame samenleving. Steeds meer huurders van ’thuis kiezen voor zonnepanelen.

Trots op behalen hoogste niveau PSO-keurmerk

PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen. Het is het meetinstrument en keurmerk van TNO dat de mate van inclusief en sociaal ondernemen meet en zichtbaar maakt. Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Het keurmerk kent meerdere prestatieniveaus en ’thuis heeft het hoogste niveau behaald, trede 3.