Terugblik 2021

’thuis levert een actieve bijdrage aan een duurzame, toekomstbestendige samenleving waarin iedereen mee kan doen. Samen met onze 139 medewerkers (122,4 fte), huurders, gemeenten, collega-corporaties, maatschappelijke partners en leveranciers zetten wij ons in voor kwalitatief goede en betaalbare woningen in een schone, hele en veilige leefomgeving. Dat doen we in de gemeenten Eindhoven, Best, Veldhoven, Son en Breugel, Waalre en Oirschot.

Bekijk hieronder de resultaten. Klik op de blokken voor meer informatie.

Overdracht Gildebuurt, een unieke samenwerking

Door een unieke samenwerking kunnen we versnellen in het verduurzamen van woningbezit en zorgen voor meer betaalbare woningen in Eindhoven. De 119 woningen in de Gildebuurt worden gesloopt en op die locatie komen circa 250 nieuwe duurzame woningen.

Huurderspanel in 2021

Een aantal keren per jaar leggen wij (via e-mail) vragen voor aan een groep huurders, het zogenaamde huurderspanel. Zo weten we wat er speelt en wat u belangrijk vindt. De uitkomsten gebruiken we om waar nodig onze dienstverlening te verbeteren. 

Verhuur

In 2021 verwelkomden we 729 nieuwe huurders. Dit is 85,7% van het beoogde minimale aantal verhuringen (850) waar we in 2021 naar streefden.

Verkoop

Onze focus ligt op het zorgen voor voldoende betaalbare en duurzame sociale huurwoningen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat huishoudens met een laag en middeninkomen ook een woning kunnen kopen.

Groot onderhoud

In 2021 renoveerden, verbeterden en verduurzaamden we 215 woningen. Dit om de kwaliteit en het comfort te verbeteren. Maar ook om de woonlasten en de CO2- uitstoot te beperken.

Nieuwbouw

Er is een grote woningnood in onze regio. Zorgen voor betaalbare, duurzame woningen waar mensen fijn kunnen wonen, is ons doel. De afgelopen periode is ondanks corona zoveel mogelijk doorgebouwd.

Samenwerking Seniorenpunt

’thuis tekent voor aansluiten en samenwerken bij WoonincPlusVitalis, dat in het nieuwe jaar verder gaat onder de naam SeniorenPunt. SeniorenPunt vormt één aanspreekpunt voor wonen, zorg en welzijn.

Burendag 2021, een terugblik

Op zaterdag 25 september was het Burendag. Dit jaar was het anders, maar niet minder leuk. Verschillende huurders van ’thuis organiseerden voor hun straat, buurt of wijk leuke activiteiten. Rekening houdend met de nog geldende coronamaatregelen. Zo w...

Handtekening onder Stadsplan Basisvaardigheden

In (de regio) Eindhoven verdient iedereen een kans om mee te doen, hun talenten te ontplooien en het maximale uit zichzelf te halen. Daarom slaan de gemeente Eindhoven, het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en maatschappelijke instellingen de handen ineen om de laaggeletterdheid en taalachterstand bij kinderen in (de regio) Eindhoven aan te pakken.