Duurzame materialen

Michiel de Ruyterstraat Waalre
In de Michiel de Ruyterstraat zijn de oude woningen gesloopt. Deze hebben plaatsgemaakt voor 25 nieuwe energiezuinige, sociale huurwoningen. Inmiddels zijn de woningen gereed en krijgen de huurders op 8 maart de sleutel van hun nieuwe woning.

De sloop en nieuwbouw van de woningen in de Michiel de Ruyterstraat sluiten aan bij onze duurzaamheidsambities. De sloop is circulair, wat betekent dat we het sloopmateriaal zo veel mogelijk opnieuw gebruiken. Eerst zijn alle oude materialen die herbruikbaar of recyclebaar zijn uit de woningen gehaald. Dat heet ‘Oogsten’. Deze materialen zijn bij een ander bouwproject weer als grondstof gebruikt. Een deel van de materialen waarmee we de nieuwe woningen hebben gebouwd is op hun beurt weer afkomstig van andere gesloopte gebouwen. Gerecycled beton bijvoorbeeld en gerecyclede dakpannen. Door materialen een tweede leven te geven dragen we als ’thuis bij aan een circulaire samenleving.

In het filmpje van New Horizon Urban Mining vertellen ze daar meer over: