Actief in Oirschot

Donderdag 13 februari ondertekenden wethouder Piet Machielsen van gemeente Oirschot en Luc Severijnen, directeur-bestuurder van ’thuis, prestatieafspraken.

Hiermee is de intentie bevestigd om de komende jaren samen circa 50 tot 100 sociale huurwoningen in de gemeente Oirschot te realiseren. Samen met de gemeente gaan we op zoek naar geschikte locaties.

En hoewel wij op dit moment niet actief zijn in Oirschot zien wij Oirschot als passende locatie om te investeren. Dit onder andere vanwege de ligging vlakbij de stad Eindhoven. En de volkshuisvestelijke functie die Oirschot daarmee vervult in het stedelijk gebied waarbinnen ’thuis actief is.