U bent ontevreden

Bent u het niet eens met de manier waarop ’thuis haar beleid heeft toegepast of met een beslissing die door ’thuis is genomen? Of heeft u een klacht over het handelen en het gedrag van een medewerker? Meld dit dan eerst bij ons via de groene knop Uw ontevredenheid melden. Want als we weten waarover u ontevreden bent, kunnen we er ook wat aan doen. U mag ons hiervoor ook bellen op (040) 24 99 999.

U heeft uw klacht gemeld bij ’thuis, maar u bent niet tevreden over de afhandeling door ’thuis
Wij proberen uw klacht zo goed en snel mogelijk te verhelpen. Toch kan het gebeuren dat we er samen niet uitkomen. Dan kunt u met uw klacht naar de onafhankelijke klachtencommissie. De leden van de commissie zijn onafhankelijk. Dat betekent dat zij geen medewerkers van ’thuis zijn.

U kunt met uw klacht naar de onafhankelijke klachtencommissie als u de volgende 2 stappen heeft doorlopen:

  1. U heeft uw ontevredenheid gemeld bij ’thuis maar u bent het niet eens met de reactie die u van ons krijgt;
  2. U heeft vervolgens een bezwaar ingediend bij ’thuis, maar bent u het niet eens met de afwikkeling van uw bezwaar.

In het onderstaande schema leggen we uit welke stappen u kunt nemen om uw ontevredenheid bij ons kenbaar te maken
Klik op de afbeelding om een pdf te openen.