Disclaimer

Hoewel we bij de ontwikkeling van deze website zeer zorgvuldig zijn geweest, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd veroudert, dat informatie onvolledig of onjuist is.'thuis is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van informatie op deze site.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan 'thuis of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 'thuis.

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover 'thuis geen controle heeft. 'thuis draagt niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers of websites van derden.

Google Translate
Vertalingen van pagina’s op deze website worden uitgevoerd door Google Translate, een service van een derde partij waar ’thuis geen controle over heeft. De service biedt geautomatiseerde computervertalingen die slechts een benadering zijn van de oorspronkelijke inhoud van deze website. ’thuis garandeert niet de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of tijdigheid van enige informatie vertaald door dit systeem en is niet aansprakelijk voor de gevolgen.

Privacybeleid
Wij vinden uw privacy belangrijk. In het document 'Privacystatement ’thuis' leest u hoe we uw privacy beschermen. Verder leggen we graag uit welke persoonsgegevens we van u verzamelen en waarom we dat doen.