Onze focus ligt op het zorgen voor voldoende betaalbare en duurzame sociale huurwoningen. We verkopen daarom onze middendure en vrije sector huurwoningen, waaronder 73 appartementen in De Brugwachter en De Schuyt in Son en Breugel. Hierdoor kunnen we meer investeren in extra sociale huurwoningen.

De appartementen in De Brugwachter en De Schuyt hebben we in de eerste helft van dit jaar te koop aangeboden. Belangrijk voor de verkoop is een passend bod. Daarnaast is het van belang dat de koper past bij het appartementencomplex, aansluit bij het woonbeleid van de gemeente Son en Breugel en een toekomstvisie heeft die voldoet aan de gestelde verkoopvoorwaarden en selectiecriteria. Denk aan visie op huurdersbelang, visie op duurzaamheid, visie op leefbaarheid en binding met de regio. In Wooninc. / Stayinc. hebben we een geschikte koper gevonden.  

Voorgenomen verkoop
Voor deze 73 appartementen ligt er een overeenkomst met Wooninc. / Stayinc. tot voorgenomen verkoop. Het goedkeuringstraject daarvoor loopt nog. We verwachten dat we begin 2020 de verkoop definitief kunnen maken. Onze huurders zijn inmiddels geïnformeerd. Voor hen verandert er weinig, zij blijven gewoon in De Brugwachter en De Schuyt wonen en alle met hen gemaakte afspraken blijven gelden. 

“We zijn blij met de voorgenomen verkoop aan Wooninc. / Stayinc,” vertelt Helga Kessels, manager Bedrijfsvoering bij ’thuis. “Zij sluiten goed aan bij de gestelde verkoopvoorwaarden en selectiecriteria. Bovendien gaan zij uit van duurzame exploitatie van de woningen. Daarmee blijven de appartementen voor langere tijd beschikbaar”.