Woonbelevingsonderzoek vervolg

Eind 2019 voerden wij een woonbelevingsonderzoek uit. In april vertelden wij u over de uitkomsten. Zie ook de pagina Woonbelevingsonderzoek.

Bij een aantal gebouwen en straten blijkt de woonbeleving van de huurders minder dan we verwacht hadden. Daarom is ’thuis in een aantal van die gebouwen en straten gestart om de informatie uit het Woonbelevingsonderzoek nog beter te begrijpen en aan te vullen. Wat zit er achter de cijfers van het Woonbelevingsonderzoek? Wat hebben de bewoners hierover gezegd in de open antwoorden? Waar liggen de kansen? Wat willen de bewoners wat we doen? Maar ook, wat willen en kunnen bewoners zelf doen? En, wie kan hierbij helpen?

Vaak gaat het niet om simpele dingen. Eenvoudige problemen proberen we zo snel mogelijk op te lossen. Samen met de betrokken bewoners gaan we de komende tijd op zoek naar die dingen die nodig zijn om de woonbeleving in het gebouw of in de straat te verbeteren. Hierover blijven we u informeren via de huurdersnieuwsbrief en website.