Wat gebeurt er in de Michiel de Ruyterstraat in Waalre?

Misschien vraagt u zich af wat er gebeurt in de Michiel de Ruyterstraat in Aalst. Al enkele jaren staat daar een dichtgetimmerde woning en inmiddels staan nog meer woningen leeg. De woningen zijn van net na de oorlog en zijn ook beeldbepalend in Aalst. Maar ze voldoen niet meer aan de huidige eisen.

Woonstichting ’thuis heeft de afgelopen jaren eerst onderzoek gedaan naar de technische staat van de woningen: die was niet goed! We hebben onderzocht of het renoveren van de woningen een oplossing kon zijn. Dat was mogelijk maar dan alleen met een hele grote investering. Met renovatie zouden de indeling en de afmetingen van de woningen niet veranderen. Daarom is besloten de huizen te slopen en er nieuwe voor in de plaats te bouwen.

Voor de ‘oude’ bewoners was die boodschap niet leuk, dat realiseert ’thuis zich maar al te goed. Natuurlijk hebben we met alle bewoners gesproken en gevraagd wat zij wilden. Hoewel de boodschap over sloop voor velen hard aankwam, ontstond er langzaamaan wel begrip. Samen met bewoners is een sociaal plan opgesteld en hebben we vervangende woningen aangeboden. En als bewoners dat willen, mogen ze terugkeren naar een nieuwe woning.

Als alles volgens planning verloopt, komt de laatste woning in september leeg. Ondertussen vinden nog aanvullende onderzoeken plaats. Aansluitend worden de woningen gesloopt. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. We kunnen op dit moment nog niet precies aangeven wanneer de sloop start. We hopen hiermee in ieder geval dit jaar nog te kunnen starten.  

Nieuwe woningen

Begin 2020 start de nieuwbouw van 25 woningen. Dat zijn energieneutrale woningen met een indeling die past bij deze tijd. De gemeente Waalre wilde dat de architect rekening hield met het historisch verleden van de plek. Opdracht was de sfeer te behouden. Wij denken dat dat is gelukt met het onderstaande plan.