Eindhoven ontvangt 4,6 miljoen euro van het Rijk met als doel de buurt ’t Ven aardgasvrij te maken. Wethouder Duurzaamheid Jan van der Meer is blij: “Het geld gebruiken we voor het aanleggen van een warmtenet in ’t Ven. Daarnaast willen we particuliere woningeigenaren ondersteunen.”

Warmtenet

Een warmtenet is een systeem van ondergrondse pijpleidingen waar warm water doorheen stroomt om woningen en andere gebouwen mee te verwarmen. Daarmee wordt het gebruik van aardgas overbodig. Er zijn grote investeringen nodig voor het aanleggen van zo’n warmtenet. “Samen met bewoners en andere betrokkenen gaan we nu verder onderzoeken hoe we van de aanleg van het warmtenet in ’t Ven een succes kunnen maken”, aldus Van der Meer. “Het warmtenet heeft namelijk pas nut als een groot deel van de mensen in de wijk hierop aangesloten kunnen en willen worden. Anders is de investering van het aanleggen te hoog.” Dat betekent dat het aanbod om aan te sluiten op het warmtenet aantrekkelijker moet zijn voor de bewoners, bedrijven en woningcorporaties dan andere alternatieven, zoals je huis helemaal via elektrische installaties verwarmen.

Pionierbuurt 't Ven

De wijk ’t Ven is één van de drie pionierbuurten in Eindhoven waar de gemeente momenteel samen met de bewoners de alternatieven voor aardgas verkent. Het doel is dat er eind 2019  een plan ligt waarin staat op welke manier de bewoners gefaseerd kunnen overstappen op alternatieven voor aardgasvrij. Het streven is dat de wijk ’t Ven in 2030 aardgasvrij is.