Start bouw van de eerste WoonST woningen

Afgelopen juli tekenden ’thuis en Heijmans de overeenkomst voor de realisatie van 50 grondgebonden WoonST- woningen in de Nieuwe Erven (Zilverackers) Veldhoven. WoonST is een concept dat is ontwikkeld door gemeenten uit het Stedelijk Gebied Eindhoven en corporaties. Deze gestandaardiseerde sociale huurwoning zorgt voor lagere bouwkosten maar vooral ook voor een sneller bouwproces. Zo kunnen we dus meer betaalbare, duurzame  woningen bouwen voor huurders en de krapte op de woningmarkt sneller verminderen.

Vandaag was de primeur voor ’thuis en Heijmans. De bouw van de 50 WoonST-woningen is gestart! Met koffie en lekkers stonden we stil bij deze bijzondere samenwerking maar vooral bij deze mooie manier van sneller, duurzamer en efficiënter bouwen. 

’thuis hoopt in het voorjaar van 2023 de eerste sleutels uit te reiken van de 50 WoonSTwoningen.

Lees meer over WoonST

Lees meer over De Nieuwe Erven