Plannen voor 30 tijdelijke woningen bij Meester Slootsweg in Waalre

Samen met de gemeente Waalre hebben we plannen om 30 tijdelijke sociale huurwoningen te plaatsen aan de Meester Slootsweg in Waalre, voor een periode van maximaal 10 jaar. Het doel is om hiermee de druk op de sociale woningmarkt op korte termijn enigszins te verminderen.

De direct aanwonenden en andere belanghebbenden zijn uitgenodigd voor een inloopavond op a.s. dinsdag 20 juli. Tijdens deze avond geven ’thuis en de gemeente Waalre meer informatie over het plan, de vergunningsprocedure en de planning. Er is volop gelegenheid voor het stellen van vragen.

In 2017 zijn de omwonenden al geïnformeerd over het voornemen tot plaatsing van tijdelijke woningen. Op dit moment blijkt de tijd rijp, gezien de forse druk op de sociale woningmarkt. De stedenbouwkundige opzet past goed binnen het betreffende perceel en kan op een goede en verantwoorde manier worden ingebed binnen het gebied.

De bebouwing bestaat uit 30 één- en tweepersoonswoningen en een gezamenlijke fietsenstalling. Daarnaast komen er ondergrondse afvalcontainers en 30 parkeerplaatsen. De woningen worden allemaal voorzien van zonnepanelen en hebben een A-energielabel. Na de tien jaar tijdelijke verhuur worden de woningen hergebruikt.