Plan voor 55 woningen in Oirschot

Op voormalig sportveld

 

- Eindhovens Dagblad 9 november 2021 -

Op het voormalige veld 7 van sportpark Moorland moeten 55 woningen komen. Nu dat niet meer wordt gebruikt om op te sporten, wil Oirschot er samen met Woonstichting 'thuis huizen gaan bouwen.

Dat moeten 'gestandaardiseerde' woningen worden: woningen waarbij de kern hetzelfde is, maar waar de gevel, de stenen, de kleur kunnen wisselen. Deels sociale huur, waarvan een deel appartementen en mogelijk ook ruimte voor een CPO-project. Voornaamste doelgroepen: starters en senioren.

Schetsfase

De plannen zitten nog in de 'schetsfase', benadrukt wethouder Piet Machielsen. ,,Er zijn samen met stedenbouwkundig bureau LOS Stadomland op basis van eerdere input van omwonenden drie schetsen gemaakt van mogelijke invullingen. Die zijn afgelopen week opnieuw voorgelegd aan zo'n zestig omwonenden en geïnteresseerden."

En die waren niet allemaal meteen enthousiast. ,,Als we het over appartementen hebben, dan hebben we het over gebouwen met twee lagen", zegt Machielsen. ,,Daar hebben omwonenden hun vraagtekens bij of bezwaar tegen. Als de context is dat je uitzicht nu een groen veld is, waar af en toe op gesport werd, is dat best begrijpelijk."

Dat hele aspect van privacy geldt op meer plekken van het beoogde bouwterrein. ,,Zoals een binnenzone in het plan, dat raakt aan tuinen van omwonenden, maar ook aan de zijde van het Nonnenbos." Dus wordt er nog gekeken naar een definitieve invulling. ,,Wat is wijsheid qua locatie op het terrein voor welk soort woningen en waar kiezen we voor? Parkeren spreiden of juist op één locatie?", schetst de wethouder.

Verkeersafwikkeling

Verder speelt de verkeersafwikkeling nog een rol bij de indeling: als belangrijkste ontsluiting ziet Oirschot het liefst een ontsluiting via de Drieterskuil en willen omwonenden dat er niet meer verkeer via Koningshof en Slingerbos gaat. 

En ook de waterberging, groeninvulling, bouwen met duurzame materialen en energieopwekking met asfalt moet nog verder onderzocht worden.

De druk op woningmarkt is zo groot, dat gemeenten flink meer willen gaan bouwen. Vooral in Zuidoost-Brabant wordt de komende tien jaar meer gebouwd dan de provincie heeft berekend. Gemiddeld willen gemeenten 50 procent meer woningen bouwen dan volgens prognoses nodig is. Dat bleek eerder uit onderzoek van deze krant. Oirschot wil 1250 in plaats van 715 woningen bouwen verspreid over de komende tien jaar.