Nieuwbouw aan de Ambachtslaan

In Veldhoven is een grote behoefte aan woningen. Net als in de regio. Er moet dus worden gebouwd. In Veldhoven betekent dat 2.000 nieuwbouwwoningen in de periode 2020-2024. Voor een deel van die woningen zijn bestaande locaties geschikt. Eén van die locaties is de Ambachtslaan.

Onlangs zijn de omwonenden via een digitale informatiebijeenkomst geïnformeerd over de nieuwbouwplannen van ’thuis op deze locatie. U bekijkt hier de presentatie terug.

Wat is het plan?
Het plan aan de Ambachtslaan bestaat uit de sloop van het huidige gebouw met 28 appartementen en nieuwbouw van een gebouw in 5 woonlagen met 56 sociale huurappartementen. Het wordt een innovatief gebouw uitgevoerd in een houten draagconstructie met een houten buitengevel en groen aan de gevel. De buitenruimte wordt groen ingericht. Het parkeren van de auto’s voor de extra appartementen gebeurt rondom het gebouw en is in het voorstel voor de inrichting van de openbare ruimte opgenomen.

Wat is het vervolg?
De gemeente is nu bezig met het ontwerp bestemmingsplan. Zij verwachten dat het ontwerp bestemmingsplan in juni ter inzage wordt gelegd. Op dat moment wordt, mits mogelijk binnen de dan geldende coronamaatregelen, wederom een bijeenkomst georganiseerd. Vanaf dat moment kunnen bewoners hun mening geven op het ontwerp bestemmingsplan door een zienswijze in te dienen.

Uiteindelijk stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast en daarna kan de omgevingsvergunning worden verleend. De totale doorlooptijd van het bestemmingsplan duurt circa 6 maanden, in het geval er geen zienswijzen worden ingediend.

Wilt u meer weten?
Vragen over het plan, de planning en de procedure kunt u stellen aan de gemeente. Stuur dan een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl met onderwerp ‘Ambachtslaan’ of bel het algemene nummer 14 040 onder vermelding van nummer 21UIT01896