Maatregelen voor goede flora en fauna in Vredesplein

Om te voldoen aan de kaders van de Wet Natuurbescherming moet er minimaal 1 jaar voor de sloop van een complex een flora en fauna onderzoek uitgevoerd worden om te kijken welke dieren er aanwezig zijn in de te slopen woningen/wijk. Als er bijvoorbeeld vleermuizen aanwezig zijn moet er een ontheffing worden aangevraagd om te mogen slopen.

In deze ontheffingsaanvraag wordt dan omschreven wat er is aangetroffen aan dieren alsmede hoe we deze tijdens de sloop en de nieuwbouw in de toekomst willen huisvesten. Hier hadden we ook mee te maken in de wijk Vredesplein in Eindhoven waarvan alle woningen gesloopt werden. We hebben in de wijk verschillende maatregelen aangebracht voor een goede flora en fauna.

Maatregelen in de nieuwbouw van het Vredesplein

We hebben 88 vleermuiskasten en 238 gierzwaluwkasten ingemetseld en meer dan 220 meter vogelvides aangebracht.

Dit alles samen en in overleg met de de aannemer, de gemeente Eindhoven, de Provincie, de Vogelbescherming en de zoogdierenvereniging.  Zo zorgen we samen voor goede flora en fauna in de wijk Vredesplein, Samen 'thuis !