‘Ja’ voor uitbreiding sociale woningvoorraad

Super, superblij zijn wij. We kunnen in Son en Breugel gaan doen waar we voor zijn. Namelijk zorgen voor betaalbare, duurzame woningen. Woningen met een huurprijs onder € 607,- voor één- en tweepersoonshuishoudens. En woningen met een huurprijs onder € 650,- voor drie- en  meerpersoonshuishoudens. Voor mensen die recht hebben op huurtoeslag.

Na 2,5 jaar zonder nieuwbouw is er nu toestemming voor het ontwikkelen van woningen op 13 ontwikkellocaties. Daar is ruimte voor bijna 300 woningen, waarvan 1/3 deel sociale huurwoningen. De vraag naar sociale huurwoningen is enorm groot. En hiermee maken we een begin om daar invulling aan te geven.

Het eerste project dat start is het onderzoeken van de mogelijkheden voor sociale woningbouw aan de Ruysdaelstraat. Bij het oude schoolgebouw. De gemeenteraad heeft besloten dat hier alleen sociale huurwoningen gebouwd mogen worden. ’thuis gaat hier de sociale woningvoorraad uitbreiden met een combinatie van zorg- en reguliere huurwoningen.