Huurdersraad digitaal

Een nieuwe wereld, hopelijk een tijdelijke wereld. In deze periode waarin we veel thuis zitten, en veel digitaal regelden, zoals:

 • 16 keer regulier overleg, waarvan het grootste gedeelte via beeldbellen;
 • 6 keer overleg met ’thuis via Teams;
 • 6 vergaderingen met het Platform Eindhovense Klantenraden, waarvan 2 x met wethouder Torunoglu;
 • bestuursleden volgden 6 webinars via de computer;
 • bespreken van het woonbelevingsonderzoek via Teams;
 • bespreken visitatierapport via beeldbellen;
 • ontelbare app-berichten naar elkaar gestuurd om te overleggen.
 • online bekijken van de opening van Neos;
 • onderzoeken en behandelen adviesaanvraag Koersplan en de nieuwe ongeriefsregeling via e-mail;
 • helaas de jaarlijkse huurdersavond moeten afzeggen en verschuiven naar een nog onbekende datum;
 • de o zo belangrijke prestatieafspraken met de gemeentes Best, Son en Breugel, Aalst-Waalre, Eindhoven en Oirschot maken via teams, e-mail en telefoongesprekken. De prestatieafspraken van Veldhoven zijn in december ondertekend.

En nu in 2021, waarin het nog afwachten is, wenst de Huurdersraad u ondanks de beperkingen een gezond, vruchtbaar en actief nieuwjaar.