Alle seinen voor de sloop van het Labrehuis en de nieuwbouw staan op groen, dus na 57 jaar dienst te hebben gedaan als opvangvoorziening voor dak- en thuislozen in Eindhoven, gaat de sloophamer er nu echt in. Het verouderde Labrehuis maakt plaats voor een eigentijdse voorziening die voldoet aan de wooneisen van deze tijd.

De nieuwbouw

De nieuwbouw wordt een modern, duurzaam gebouw dat bestaat uit 2 delen:

  • Een deel met 4 verdiepingen met 80 studio’s, een ontmoetingsruimte en de dienstruimtes voor het personeel van Neos.
  • Een deel met 2 verdiepingen met 16 zelfstandige appartementen.

Planning

In de maand oktober starten we met de werkzaamheden. Als alles volgens planning verloopt wordt de nieuwbouw eind 2019 opgeleverd en begin 2020 in gebruik genomen. Aannemer Huijbregts Relou voert de werkzaamheden uit.

Samen zorgen voor een fijne en leefbare buurt

De omwonenden zijn betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwbouw. Vooraf hebben we vragen, wensen en zorgen opgehaald die zo veel mogelijk zijn verwerkt in het definitieve ontwerp. Ook tijdens de sloop en de bouw blijven we graag in gesprek met omwonenden. Door samen te werken willen we zorgen voor een leefbare buurt tijdens en na de werkzaamheden.