Gestart met circulaire sloop van woningen Michiel de Ruyterstraat

Deze week zijn wij gestart met de sloop van de 16 woningen aan de Michiel de Ruyterstraat in het centrum van Aalst. Op de vrijgekomen plek bouwen we straks 25 energiezuinige, sociale huurwoningen. Met deze woningen leveren we een bijdrage aan de grote behoefte aan betaalbare woningen. En daar zijn we blij om, want de woningnood is nog steeds hoog, ook in de gemeente Waalre.

Het sloopmateriaal gebruiken we zo veel mogelijk opnieuw

Bij ’thuis werken we volgens de duurzame principes van The Natural Step. Een van die principes is het hergebruik van materialen. Dat doen we ook hier bij de sloop van deze woningen. Eerst worden alle oude materialen die herbruikbaar of recyclebaar zijn uit de woningen gehaald. ‘Oogsten’ noemen we dat. Deze materialen worden bij een ander bouwproject weer als grondstof gebruikt. Een deel van de materialen waarmee we de nieuwe woningen bouwen is op hun beurt weer afkomstig van andere gesloopte gebouwen. Gerecycled beton bijvoorbeeld en (heel nieuw in Nederland) gerecyclede bakstenen. Door materialen een tweede leven te geven dragen we bij aan een circulaire samenleving.

Allereerst worden asbesthoudende materialen verwijderd. Dit duurt 2 tot 3 weken. In totaal duurt de sloop naar verwachting zo’n 9 weken.

Het werkgebied wordt met hekken omheind. Ook het (parkeer)pleintje op de hoek met de Prins Clauslaan wordt met bouwhekken afgezet. Alle werkzaamheden vinden binnen de hekken plaats.  De bouw van de nieuwe woningen start in april. Als alles volgens planning verloopt zijn ze in het voorjaar van 2021 klaar.