Op woensdag 26 juni vierden we samen met de direct omwonenden en betrokken partijen de start van de bouw van de nieuwe woonvoorziening aan de Boutenslaan.

Afscheid Labrehuis

“Met de bouw van de nieuwe woonvoorziening nemen we afscheid van het Labrehuis. Het Labrehuis was verouderd en voldeed niet meer aan de eisen van nu voor het verlenen van zorg. We zien dat de behoefte van onze doelgroep veranderd is. In plaats van jarenlange opvang, begeleiden we onze cliënten zo snel mogelijk naar een zelfstandig woonsituatie,” aldus Pim Dijkstra van Neos. “De nieuwe woonvoorziening sluit aan bij deze nieuwe manier van zorg verlenen. Het is een flexibel gebouw, wat betekent dat we in de toekomst de indeling van het gebouw aan kunnen passen aan de behoefte die er is.”

Het eerste beton is gestort 

De feestelijke handeling, het storten van een poer (deel van de fundering) werd verricht door Pim Dijkstra, Voorzitter Raad van Bestuur Neos en Luc Severijnen, directeur-bestuurder thuis. De nieuwe woonvoorziening wordt een modern, duurzaam gebouw dat bestaat uit 2 delen:  

  • Een deel met 4 verdiepingen met 80 studio’s, een ontmoetingsruimte en de dienstruimtes voor het personeel van Neos.
  • Een deel met 2 verdiepingen met 16 zelfstandige appartementen.

 Als de bouw volgens planning verloopt dan wordt nog voor de zomervakantie 2020 de nieuwbouw opgeleverd en in gebruik genomen.

Beschermheilige voor thuis- en daklozen Jozef Labre krijgt plek in nieuwe woonvoorziening

Het Labrehuis is er niet meer, maar het gedachtegoed wordt meegenomen. Pim Dijkstra overhandigde een beeldje van Benedictus Jozef Labre, beschermheilige voor de dak- en thuislozen, aan Luc Severijnen met de vraag om voor het beeldje een goede plek te zoeken in de nieuwe woonvoorziening en er zo voor te zorgen dat het gedachtegoed niet verloren gaat.  

Een duurzame gebouw

“Naast dat het een modern gebouw wordt, is het ook een duurzaam gebouw,” vertelt Luc Severijnen. “Het wordt gasloos, goed geïsoleerd en met elektrische verwarming. Het water wordt elektrisch verwarmd en er komen zonnepanelen op het dak van het gebouw en op het dak van de fietsenstalling. Met de realisatie van deze duurzame woonvoorziening komen we weer een stapje dichter bij het halen van onze duurzaamheidsambities.”

Samenwerken

Door goed samen te werken is het mogelijk om deze nieuwe woonvoorziening te realiseren. Neos is hiermee op de toekomst voorbereid en kan invulling geven aan de nieuwe manier van zorg verlenen. ’thuis levert hiermee een bijdrage aan een duurzame, toekomstbestendige samenleving waarin iedereen mee kan doen. “Door goed samen te werken bereik je meer en dat zien we ook hier bij de realisatie van deze nieuwe woonvoorziening,” besluiten Pim Dijkstra en Luc Severijnen.