Community art Wilhelminadorp in Best

De gemeente Best heeft de afgelopen jaren samen met inwoners, verenigingen en organisaties gewerkt aan de wijken Wilhelminadorp en Kantonnier. Zij werken samen aan een veilige, leefbare en gezonde wijk. Waar iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn. Om daaraan bij te dragen hebben de gemeente, Tuurlijk! en ’thuis in Wilhelminadorp samengewerkt aan het project Community art Wilhelminadorp.

Community art is kunst voor, door en met buurtbewoners
Samen kunst maken verbindt. Ook heeft kunst een positieve invloed op de buurt en het kan de inwoners trots maken. Ook in het Wilhelminadorp hebben we kunst gemaakt, namelijk een muurschildering op de zijkant van een woongebouw. 

De muurschildering bestaat uit dromen van buurtbewoners
Leerlingen van Kindcentrum Bricks hebben bewoners van het Wilhelminadorp geïnterviewd over hun dromen voor de wijk. Deze dromen hebben de leerlingen gepresenteerd aan kunstenaar Finn Zweemer. Van deze dromen maakte hij een kunstwerk en dat nu te zien is als muurschildering.

Op woensdag 11 mei is de muurschildering samen met bewoners en betrokkenen “geopend”.

We zijn trots en heel blij met het eindresultaat. Een groene oase in Wilhelminadorp, een buurt waar iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn.