Bewoners van de nieuwe chalets aan de Vogelkers krijgen sleutel

Aan de Vogelkers in Best stonden 8 chalets. Deze waren op en aan vervanging toe. Deze 8 chalets zijn gesloopt en daar zijn 10 duurzame, toekomstbestendige nieuwbouwchalets voor in de plaats gekomen.  Op donderdag 22 juli kregen de bewoners van 9 chalets de sleutels. De bewoner van de laatste chalet krijgt de sleutels binnenkort.

De nieuwe chalets zijn all electric

Dat betekent dat ze geen gasaansluiting meer hebben. Alle apparatuur is elektrisch. Op het dak liggen zonnepanelen, waarmee elektriciteit opgewerkt wordt. Een woning zonder gas: veiliger voor bewoners en beter voor het milieu.

Met deze chalets leveren we een bijdrage aan grote behoefte aan betaalbare woningen

De sloop van de oude chalets was voor ons de kans om het aantal chalets aan de Vogelkers uit te breiden van 8 naar 10. Op deze manier leveren we een bijdrage aan de grote behoefte die er aan betaalbare woonruimte is in Best.

Een deel van de oude bewoners komt weer terug

Want zij hebben terugkeergarantie. Niet alle bewoners maken er gebruik van, maar een deel van de oude bewoners keert wel terug naar de nieuwbouw. De overige chalets wijzen we toe aan woningzoekenden die graag op deze locatie willen wonen.

Als welkomstcadeau bieden we de bewoners een fruitboom aan. En als alle bewoners in de nieuwbouw aan de Vogelkers wonen, dan bekijken we samen of ze een welkomstactiviteit willen en wat er dan mogelijk is binnen de regels rondom corona.  

Prettig wonen

We zijn blij met deze nieuwe chalets waar onze huurders weer prettig samen kunnen wonen aan de Vogelkers in een duurzame, toekomstbestendige chalet.