Bewoners van de Gildebuurt stemmen voor toekomst van de buurt

De bewoners van de Gildebuurt in Eindhoven brachten na een intensief participatietraject hun stem uit op renovatie of sloop en nieuwbouw. Uit deze stemming kwam geen doorslaggevende voorkeur voor één van de twee plannen. Wooninc. en ’thuis keken daarom naar wat het beste is voor de wijk en de bewoners en kiezen voor sloop en nieuwbouw.

De 119 woningen in de Gildebuurt zijn verouderd. Om ze toekomstbestendig te maken en te verduurzamen is behoorlijk wat nodig. Dat kan deels door de woningen te renoveren of door sloop en nieuwbouw. De financiële investeringsruimte bij Wooninc. is beperkt. Zij  kunnen hierdoor de woningen niet toekomstbestendig maken en in hetzelfde tempo als onze collega-corporaties het bezit verduurzamen. Daarnaast lag er in de Gildebuurt een integrale opgave, dus niet alleen ruimtelijk/fysiek maar ook op sociaal gebied en veiligheid.

Wooninc. zocht contact met ’thuis om samen de mogelijkheden te verkennen

Wij hebben financieel wel meer ruimte en willen graag de verduurzaming van de stad versnellen. Daarnaast bied de keuze voor sloop/nieuwbouw ook kansen om meer woningen te realiseren ter bestrijding van de woningnood. Er waren dus 2 opties: of renovatie door Wooninc. of sloop/nieuwbouw door ’thuis. Die ingrijpende keuze wilden we het liefst laten maken door de bewoners van de Gildebuurt zelf. want Wooninc. en wij wilden vooral een plan voor de Gildebuurt waar de bewoners achter staan.

De bewoners stemden voor de toekomst van de buurt

110 (94%) van de 119 huishoudens hebben gestemd. Een hele hoge opkomst waarmee de vooraf gestelde voorwaarde dat minimaal 80% van de huishoudens moest stemmen, is gehaald. Daarnaast was er ook de afspraak dat minimaal 55% van de huurders dezelfde keuze moest maken voor één van de plannen. Als dat niet zou lukken hadden we aan de voorkant afgesproken dat Wooninc een eigen keuze zou maken in afstemming met ’thuis. Van de 110 stemmen, gingen er:

  • 54 stemmen naar nieuwbouw (49%)
  • 54 stemmen naar renovatie (49%)
  • 2 stemmen waren neutraal (2%)

Een onafhankelijke notaris heeft toezicht gehouden en bevestigd dat de telling en uitkomst volgens afspraken is gegaan. Daarmee is de uitkomst officieel bevestigd.

Uit de uitkomst blijkt dat de buurt geen eenduidige voorkeur heeft. Omdat er geen duidelijke voorkeur is voor één van de twee plannen, heeft Wooninc. samen met ons de keuze gemaakt voor sloop/nieuwbouw.

We willen het beste voor bewoners en de wijk

We realiseren ons dat sloop/nieuwbouw een enorme impact heeft op de huidige bewoners. Nieuwbouw heeft echter een aantal grote voordelen: meer wooncomfort, de woningen worden duurzamer, de gemiddelde energielasten gaan omlaag en de woningen krijgen een betere indeling. Daarnaast kunnen we met nieuwbouw ook het gebied buiten de woningen beter aanpakken en verbeteren. Ook geeft dit de mogelijkheid om meer woningen toe te voegen, wat belangrijk is voor de stad gezien het grote tekort aan sociale huurwoningen.

De bewoners zijn geïnformeerd over de toekomst van de Gildebuurt

In oktober gaan we samen met Wooninc. weer met de bewoners in gesprek over het vervolg. Er wordt dan ook gekeken naar hoe we de bewoners het beste kunnen betrekken bij het uitwerken van de nieuwbouwplannen.

We kijken terug op een bijzonder leerzaam en mooi traject

Bewoners stonden door deze aanpak zelf aan het roer en konden zelf besluiten over de toekomst van de buurt. Het is ook ingewikkeld, want het gaat om een besluit wat de nodige emoties oproept en met uiteenlopende belangen en wensen van bewoners. Omdat we deze belangrijke beslissing bij de bewoners hebben neergelegd was het heel belangrijk dat zij alle informatie konden krijgen op een voor hen toegankelijke manier. Daarom zijn we vorige jaar gestart met een uitgebreid participatietraject. Om dat goed te begeleiden is VanBerlo als onafhankelijke procesbegeleider aangesteld. De Huurdersorganisatie Bakkerstraat e.o. heeft hen gekozen als beste partij hiervoor. 

Onder begeleiding van VanBerlo is regelmatig overlegd met de Huurdersorganisatie en klankbordgroep over de inhoud van de plannen en de communicatie. Ook zijn er vlogs gemaakt en bijeenkomsten georganiseerd voor alle bewoners van de buurt. We hebben de plannen voor renovatie en sloop / nieuwbouw zo veel als mogelijk uitgewerkt en gepresenteerd aan de bewoners. Alle informatie staat op de website van Wooninc.

Nu willen we heel graag samen met de bewoners verder werken aan de toekomst van de Gildebuurt
En zorgen voor een fijne buurt waar huidige en toekomstige bewoners prettig kunnen wonen.