Met veel hulp en toewijding van alle bewoners hangt er vanaf nu een AED in het wooncomplex Rundgraafpark in Veldhoven.

Een AED vergroot de kans dat iemand een hartstilstand overleeft. Daarnaast hebben 9 bewoners een reanimatiecursus positief afgerond. Een mooi voorbeeld van hoe bewoners samen zorgen voor een beetje meer veiligheid voor iedereen.